› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Udruga diplomanata Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

AMAC-GFV


Osnovni podaci:

Naziv Udruge je: Udruga diplomanata Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Naziv Udruge na latinskom jeziku je Almae Matris Alumni Croaticae Facultas Geotechnicae od čega dolazi i skraćeni naziv Udruge na: AMAC -GFV.
Sjedište Udruge je: Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin.
Kontakt adresa: amac.gfv@gmail.com


Tijela udruge:

Predsjedništvo Udruge čine:
        predsjednik - Bojan Đurin,
        potpredsjednik - Marko Vuković,
        tajnica - Ivana Melnjak,
        član Udruge zadužen za blagajničko i financijsko poslovanje – Goran Sabol,

Članovi nadzornog odbora Udruge su:
        Iva Novoselec (Predsjednica Nadzornog odbora), Silvio Levanić i Marko Šrajbek.


Ukratko o udruzi:

Udruga je osnovana 20. rujna 2012. godine na Osnivačkoj skupštini kojoj je prisustvovalo dvadesetak završenih studenata Geotehničkog fakulteta na svim razinama (dodiplomski, preddiplomski, diplomski i stručni studij). Na Osnivačkoj skupštini izabrana su i upravna tijela Udruge – predsjedništvo i nadzorni odbor.

Nakon toga pokrenut je postupak registracije, koji je završio krajem studenog - Udruga diplomanata Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je upisana u Registar udruga pri nadležnom tijelu u Uredu državne uprave Varaždinske županije, dodijeljen joj je OIB i matični broj, te je upisana u Registar neprofitnih organizacija u Ministarstvu financija.

Slijedeće aktivnosti Udruge usmjerene su na promociju i intenzivno okupljanje potencijalnih članova (diplomanata Geotehničkog fakulteta).


Prema Statutu Udruge definirani su osnovni ciljevi i djelatnosti Udruge:Ciljevi Udruge su:
 • izražavanje poštovanja, zahvalnosti i odanosti prema Sveučilištu u Zagrebu i Geotehničkom fakultetu
 • očuvanje tradicije Sveučilišta u Zagrebu i Geotehničkog fakulteta
 • utjecaj na stvaranje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta o svim bitnim pitanjima razvoja struke i znanosti na Geotehničkom fakultetu te njihove primjene
 • utjecaj na razvitak i napredak spoznaje o potrebi očuvanja prirode i čovjekova okoliša
 • izgradnja i jačanje veza i suradnje između diplomanata i Geotehničkog fakulteta
 • izgradnja i jačanje veza i suradnje između diplomanata i prijatelja Geotehničkog fakulteta
 • poticanje, uspostava i izgradnja veza i suradnje Geotehničkog fakulteta i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i u svijetu
 • uspostava i razvijanje suradnje sa sličnim udrugama (AMAC/AMCA) u nas i u svijetu

Djelatnosti Udruge su:
 • promicanje ugleda Sveučilišta u Zagrebu i Geotehničkog fakulteta u nas i u svijetu
 • skrb za razvitak i napredak Geotehničkog fakulteta
 • skrb za sportski, zdravstveni i ekonomski studentski standard
 • njegovanje i razvitak etike inženjerskog poziva i promicanje ugleda inženjerske struke
 • samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz suradnju s obrazovnim, kulturnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama koje se bave područjima iz djelatnosti Geotehničkog fakulteta
 • prikupljanje mišljenja članova Udruge o bitnim pitanjima u vezi s ciljevima Udruge
 • izdavanje povremenih i stalnih znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija
 • prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju Fakulteta, te informiranje nastavnog soblja Fakulteta o individualnim iskustvima iz inženjerske prakse
 • organiziranje susreta članova Udruge
 • razmjenjivanje strukovnih iskustava među članovima Udruge
 • poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Udruge
 • pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u vezi sa studijem na Fakultetu
 • uspostavljanje suradnje s odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama
 • izmjenjivanje radnih iskustava s odgovarajućim udrugama bivših studenata
 • organiziranje stručnih, sportskih i ostalih susreta s drugim udruženjima
 • obilježavanje značajnih obljetnica hrvatskih sveučilišta i Fakulteta.

KAKO POSTATI ČLAN?

Redovitim članom Udruge može postati svaki punoljetan i poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i strani državljanin koji prihvati Statut Udruge i koji je diplomirao na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na bilo kojem stupnju studija; odnosno član prijatelj (podupirajući član) Udruge može postati osoba koja je postigla višu stručnu spremu na GFV-u, završila odgovarajući fakultet u inozemstvu, završila neki srodni fakultet, a posebno je vezana za djelatnost GFV-a ili je završila barem jedan semestar na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu.

Prilikom učlanjenja u Udrugu potrebno je ispuniti pristupnicu za upis u Registar članova Udruge koja se šalje na poštansku ili e-mail adresu Udruge, te uplatiti godišnju članarinu na žiro-račun Udruge.

Godišnja članarina iznosi 50 HRK, a uplaćuje se na žiro račun Privredne banke Zagreb:

2340009-1110549830 ili IBAN: HR11 2340 0091 1105 4983 0

Također Vas ovim putem i molimo da o osnivanju Udruge obavijestite i svoje kolege!