› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Diplomski studijski program

Kompetencije koje student stječe završetkom diplomskog studijskog programa:

GEOTEHNIČKI SMJER
 • Izrada programa istražnih radova, izvođenje istražnih radova i interpretacija rezultata za kompleksne geotehničke zadatke
 • Vođenje složenih (nestandardnih) pokusa u geotehničkom laboratoriju
 • Izrada završnog elaborata o provedenim istražnim radovima za kompleksne geotehničke zadatke
 • Vođenje projektantskog tima u projektiranju kompleksnih geotehničkih zadataka
 • Nadzor nad izvođenjem kompleksnih geotehničkih radova
 • Provođenje kontrolnih mjerenja (geotehnička opažanja) i interpretacija rezultata u kompleksnim geotehničkim zadacima
 • Organiziranje geografskog informacijskog sustava (GIS) za potrebe geotehničkog projektiranja
 • Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima u geotehničkom području
 • Projektiranje eksploatacije i prerade mineralnih sirovina
 • Vođenje radova eksploatacije i prerade mineralnih sirovina
HIDROTEHNIČKI SMJER
 • Izrada programa istražnih radova, izvođenje istražnih radova i interpretacija rezultata za kompleksne hidrotehničke zadatke
 • Vođenje složenih (nestandardnih) pokusa u hidrotehničkom laboratoriju
 • Izrada završnog elaborata o provedenim istražnim radovima za složene hidrotehničke zadatke
 • Vođenje projektantskog tima u projektiranju kompleksnih hidrotehničkih građevina
 • Planiranje i provođenje istraživanja vodnih resursa
 • Organiziranje geografskog informacijskog sustava (GIS) za potrebe hidrotehničkog projektiranja
 • Analiza i trasiranje podzemnih tokova u kompleksnim hidrotehničkim zadacima
 • Provođenje kompleksnih hidroloških mjerenja
 • Planiranju i izvođenju hidrotehničkih radova u komunalnim organizacijama
 • Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima u hidrotehničkom području
 • Projektiranje i nadzor nad izvođenjem zdenaca za eksploataciju podzemnih voda
 • Projektiranje i izrade vodnogospodarskih osnova
 • Upravljanje vodnim resursima
 • Izrada planova zaštite vodnih resursa
INŽENJERSTVO OKOLIŠA
 • Izrada programa istražnih radova, izvođenje istražnih radova i interpretacija rezultata za kompleksne slučajeve ocjene stanja kakvoće vode i tla
 • Izrada završnog elaborata o provedenim istražnim radovima za velika neuređena odlagališta otpada
 • Vođenje projektantskog tima na projektiranju građevina zaštite okoliša
 • Sudjelovanje u planiranju i projektiranju regionalnih sanitarnih odlagališta otpada, odnosno regionalnih centara za zbrinjavanje otpada
 • Vođenje timova za izrada studija i elaborata o utjecaju na okoliš
 • Organiziranje geografskog informacijskog sustava (GIS) pri izradi katastra kakvoće tla i kakvoće vode
 • Sudjelovanje u multidisciplinarnim timovima pri izradi strategije i planiranja gospodarenja prostorom
 • Organiziranje komunalnih sustava općina, gradova i županija
 • Sudjelovanje u multidisciplinarnim znanstveno-istraživačkom projektima u području inženjerstva okoliša
Završetkom studijskog programa student je osposobljen za sljedeće poslove:

GEOTEHNIČKI SMJER
 • Projektant geotehničkih građevina
 • Voditelj geotehničkog laboratorija
 • Projektant i voditelj složenih terenskih istražnih radova
 • Glavni istraživač
 • Projektant i voditelj složenih programa opažanja
 • Projektant eksploatacije i prerade mineralnih sirovina
 • Projektant i voditelj informatičkih sustava (GIS)
HIDROTEHNIČKI SMJER
 • Projektant hidrotehničkih građevina
 • Voditelj hidrotehničkog laboratorija
 • Projektant i voditelj složenih terenskih istražnih radova
 • Glavni istraživač
 • Projektant i voditelj složenih programa opažanja
 • Projektant i voditelj složenih komunalnih sustava
 • Projektant i voditelj informatičkih sustava (GIS)
INŽENJERSTVO OKOLIŠA
 • Projektant objekata zaštite okoliša
 • Projektant i voditelj složenih terenskih istražnih radova
 • Glavni istraživač
 • Voditelj izrada Studija utjecaja na okoliš
 • Projektant i voditelj složenih programa opažanja
 • Projektant i voditelj složenih komunalnih sustava
 • Projektant i voditelj složenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Projektant i voditelj složenih sustava oporabe otpada
Za praćenje diplomskog programa dovoljan je preddiplomski program Geotehničkog fakulteta, te preddiplomski programi na građevinskim fakultetima, Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije.