› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

DOKTORSKI STUDIJ INŽENJERSTVA OKOLIŠA / DOCTORAL STUDY OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

OTVOREN NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ – ROK PRIJAVE 22.2.2019.
Popis izabranih pristupnika PDS IO ak. god. 2018. - 2019.MISIJA

Novoosnovani sveučilišni doktorski studij inženjerstva okoliša odgovor je na zahtjeve naše svakodnevice gdje se susrećemo s problemima onečišćenja okoliša, klimatskim promjenama, potrošnjom resursa kao što su mineralne sirovine, tlo, vode, neadekvatnog upravljanja otpadom i niz drugih okolišnih problema.

Upravo zato, ovaj doktorski studij stavlja težište na recentne potrebe društva usmjerene na cirkularnu ekonomiju, koja treba omogućiti održivo gospodarenje otpadom, gospodarenje prirodnim resursima i njihovu zaštitu, uvođenje obnovljivih izvora energije te pridonosi ublažavanju klimatskih promjena. Predloženi sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Inženjerstvo okoliša jedini je studij takve vrste u Republici Hrvatskoj.

VIZIJA

Kako bi se riješili problemi okoliša s kojima se susrećemo, kroz doktorski studijski program inženjerstva okoliša povezujemo teorijska znanja, znanstveno-istraživački rad i praktična iskustva u polju interdisciplinarnih tehničkih znanosti, čime se stječu dostatna znanja kako bi se kvalitetno pristupilo problemima okoliša koji imaju multidisciplinarni karakter.

Doktori znanosti koji završe studij spremni su odgovoriti kompleksnim problemima okoliša budućnosti sa svojim stečenim znanjima i kompetencijama. Također treba naglasiti i činjenicu da neke od ključnih strategija EU i RH prepoznaju potrebu znanstvenih istraživanja upravo u području okoliša i njegove zaštite, čime se otvara mogućnost zapošljavanja budućih doktora znanosti iz tog područja.

Elaborat doktorskog studija (pdf)


KAKO POSTATI STUDENT DOKTORSKOG STUDIJA?

1) Provjeri zadovoljavaš li uvjete za upis - LINK
2) Nakon što si utvrdio da imaš uvjete za upis slijedi procedura do upisa - LINK
3) Organizacija nastave (oblici nastave i tijek studija) - LINK
4) Organizacija nastave (kolegiji i nositelji) - LINKŠTO ĆU POSTATI KAD ZAVRŠIM SVE OBVEZE NA DOKTORSKOM STUDIJU?

Doktorski studij izvodi se u:
Području tehničke znanosti, Polje: 2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti Grana: 2.16.01. Inženjerstvo okoliša

Kada izvršiš sve obveze na doktorskom studiju stječeš akademski stupanj Doktor znanosti (dr. sc.)

Pobliže informacije vezane za doktorski studij mogu se dobiti na e-mail: doktorski@gfv.hr