› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

O fakultetu

Sveučilište u Zagrebu

GEOTEHNIČKI FAKULTET


Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin

Tel: +385 42 408 900

+385 42 408 901

+385 42 408 903

Fax: +385 42 313 587

e-Mail: ured.dekana@gfv.hr

MB: 03042316

OIB: 16146181375

Transakcijski račun: 2360000-1101741895

IBAN: HR5923600001101741895

UPRAVA

Dekan
Prof.dr.sc. Ranko Biondić

Prodekani
Doc. dr. sc. Ivana Grčić (za znanstveni rad i međunarodnu suradnju)
Izv. prof. dr. sc. Igor Petrović (za nastavu)
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Meaški (za poslovanje)

Tajnik - Mirjana Flajšman, dipl.iur.USTROJBENE JEDINICE

POVIJEST

Tradicija visokoškolske nastave na Geotehničkom fakultetu bilježi svoj početak 1969. godine kada je osnovana Viša tehnička rudarska geoistraživačka škola. Godine 1975. dolazi do preimenovanja u Višu geotehničku školu, koja djeluje u okviru Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu do 1990. godine. Iste godine Viša geotehnička škola prerasta u Geotehnički fakultet koji postaje sastavnicom Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstvena, znanstveno-nastavna, stručna i druga djelatnost fakulteta odvija se putem ustrojbenih jedinica i to: Zavoda za opće znanosti, Zavoda za geotehniku, Zavoda za hidrotehniku i Zavoda za inženjerstvo okoliša.

Fakultet raspolaže geotehničkim laboratorijem, laboratorijem za oplemenjivanje sirovina, laboratorijem za geokemiju okoliša, informatičkim centrom za GIS-edukaciju, a primjereno je opremljen i za terenske istraživačke radove.


Geotehnički fakultet je koncipirao svoj "bolonjski" studijski program na taj način da je s jedne strane nastojao donekle sačuvati tradiciju dosadašnjeg programa (geotehnika i hidrotehnika), a istovremeno se okrenuti određenim segmentima zaštite okoliša. Tako se novi studijski program sastoji od tri usmjerenja. To su dva prijašnja usmjerenja koja za sada zadržavaju iste nazive kao i u tzv. starom programu, ali su u sadržajnom smislu obogaćena sadržajima iz područja zaštite okoliša. Treće, novo studijsko usmjerenje ima naziv "Inženjerstvo okoliša", a svoj sadržaj nalazi u onim segmentima zaštite okoliša koji poglavito pokrivaju problematiku upravljanja vodama, onečišćenja tla, te zbrinjavanja otpada.


Promotivni film našeg fakulteta možete pogledati ovdje!