› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

STRUČNI RAD

<< Povratak


Geotehnika je interdisciplinarna znanost koja se bavi proučavanjem svojstava, stanja i ponašanja geološke sredine, kao i zakonitosti njihovih promjena pod utjecajem određene inženjerske djelatnosti i/ili prirodnih procesa.


Geodezija

Bavi se primjenama geodezije u inženjerskim projektiranjima i izgradnji objekata. Obuhvaća geodetske mreže kao osnove za projektiranje, iskolčanje i izradu geodetskih podloga za projektiranje, geotopografske radove, geodetske radove pri projektiranju, građenju, kontroli prometnica, mostova, tunela, dalekovodoa i hidrotehničkih objekata.Geofizika

Primjena geofizičkih metoda istraživanja u geologiji, geotehnici, građevinarstvu i zaštiti okoliša. Definicija geofizičkih kriterija za determinaciju geološke građe, pronalaženje mineralnih sirovina, pronalaženje građevinskih materijala, determinaciju vodonosnika, detekciju otpada, izvođenje geotehničkih i građevinskih zahvata i geomehaničkih istraživanja. Primjenjuju se geoelektrične, elektromagnetske i seizmičke metode i istraživanja s površine i iz bušotina. Obrada rezultata mjerenja i interpretacija. Izrada geofizičkih projekata i elaborata.Terenski istražni radovi

Cilj terenskih istražnih radova je upoznavanje s karakteristikama lokacija i sakupljanje reprezentativnih uzoraka tla i podzemne vode.Geotehnički laboratorij

Bavi se određivanjem geomehaničkih parametara tla za potrebe temeljenja, stabilnosti kosina, izrade nasipa, odlagališta otpada, cestogradnje i drugih geotehničkih zahvata.Suradnja s gospodarstvom