› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

STRUČNI RAD


Stručni rad Zavoda za hidrotehniku se provodi kroz mnogobrojne stručne projekte za potrebe državnih agencija, gospodarstva i privatnih tvrtki, a većinom je usmjeren prema sljedećim segmentima istraživanja vodnih resursa:

  • - razvijanje i uvođenje novih metoda istraživanja vodnih resursa;
  • - zaštita vodnih resursa;
  • - upravljanje podzemnim i površinskim vodama u skladu s Okvirnom direktivom o vodama EU i Strategijom upravljanja vodama Republike Hrvatske;
  • - istraživanja za pronalaženje novih količina pitke vode;
  • - hidrogeološka, hidrološka i inženjerskogeološka istraživanja;
  • - hidrogeokemijske analize i istraživanja;
  • - agrokemijske analize tla.

<< Povratak


Suradnja s gospodarstvom

U ovaj segment rada je uključena većina djelatnika Zavoda, a dijelom i studenti za potrebe izrade diplomskih i završnih radova. Osim značajnih financijskih sredstava, značaj ovog segmenta rada Zavoda je i u uvođenju novih metoda istraživanja, te uključivanju mladih istraživača u aktivni istraživački rad.


Popis stručnih projekata 2009-2013.pdf