› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

14.09.2018

OBAVIJEST - upisi u više godine

Upisi u I. (ponovno), III., III. (ponovno), V. i V. semestar (ponovno) sveučilišnog preddiplomskog studija Inženjerstvo okoliša, te I., II. i III. semestar sveučilišnog diplomskog studija Inženjerstvo okoliša u ak. god. 2018./2019. počinju 24. rujna 2018. godine u studentskoj referadi i traju do 28. rujna 2018. godine prema rasporedu u prilogu.

Predavanja i vježbe u zimskom semestru ak. god. 2018./2019. za sve studente prema sveučilišnom preddiplomskom programu Inženjerstvo okoliša, te prema sveučilišnom diplomskom programu Inženjerstvo okoliša počinju 1. listopada 2018. godine prema rasporedu (koji će biti naknadno objavljen) i traju do 25. siječnja 2019. godine.

Obavijest - upisi,predavanja zimski sem. 2018.-2019. - više godine.doc

14.09.2018

OBAVIJEST - uvodno predavanje za brucoše

Uvodno predavanje održati će se u ponedjeljak 1. listopada 2018. godine s početkom u 8:15 sati u Velikoj predavaonici.

Obavijest studentima 1. godine 2018.-2019. - uvodno predavanje - BRUCOŠI.doc

13.09.2018

Produžetak roka za prijavu ERASMUS+ natječaj za mobilnost osoblja ak. god. 2018./2019. - programske zemlje (KA103) - mobilnosti u svrhu PODUČAVANJA

Sveučilište u Zagrebu objavilo je produžetak Erasmus+ natječaja za mobilnost osoblja u ak. god. 2018./2019. Više informacija nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/

23.07.2018

Upisi

Obavijest o upisu u 1. godinu PREDDIPLOMSKOG sveučilišnog studija Inženjerstvo okoliša u ak. god. 2018./2019.
Provodenje upisa u 1. g. 2018.-2019.-rujan_2018.docxVodič za brucoše.pdfGFV Jesenski rok prijave za fakultet.pdfPotrebe tržišta rada i studij Inženjerstva okoliša.pdf

23.07.2018

Natječaj za upis studenata u 1. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2018./2019.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2018./2019..
Dio Natječaja koji se odnosi na Geotehnički fakultet nalazi se na stranicama 31-33.
Kriteriji popunjavanja smjerova na diplomskom sveučilišnom studiju Inž. okoliša prilikom upisa u ak.Natjecaj_DIPLOMSKI_2018_2019.pdf

20.07.2018

DOKTORSKI STUDIJ "INŽENJERSTVO OKOLIŠA"

Odluka Senata SuZG o osnivanju i izvođenju studijskog programa poslijediplomskoga sveučilišnoga (doktorskoga) studija Inženjerstvo okoliša Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
MZO - Upis studijskog programa poslijediplomskog (doktorskog) studija Inženjerstvo okoliša u Upisnik studijskih programa.
Odluka Senata o osnivanju i izvođenju stud.progr. POSLIJEdiplomskog studija IO.pdfMZO-Upis stud. prog. POSLIJEdiplomskog studija IO u Upisnik studijskih programa.pdf