› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

18.05.2020

1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2020./21.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici:
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202021/

08.05.2020

REZULTATI natječaja za sudjelovanje u Programu Erasmus + STUDENTE- studijski boravak za ak.god. 2020./22.

Više na:
http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

08.05.2020

Obavijest o ishodu natječaja za radno mjesto:

- stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja / administrator na projektu,
s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od 30 mjeseci (vrijeme trajanja projekta),
u Zavodu za hidrotehniku za rad na projektu Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama (UKV),
prihvaćenom za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru poziva
"Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama", referentni broj: KK.05.1.1.02, MIS kod: KK.05.1.1.02.0022.

Temeljem uvjeta natječaja (NN 27/2020, 11.03.2020.) i i traženih kompetencija za navedeno radno mjesto izabire se kandidatkinja Lucija Plantak, mag. ing. amb.

17.04.2020

ESF projekt "Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša"


Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu je nositelj projekta "Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša", ESF projekt UP.03.1.1.U.0059, koji će se provoditi od 3/2020.-3/2023.

Svrha ovog projekta je razvoj ključnih praktičnih vještina kroz razvoj, unaprjeđenje i provedbu stručne prakse na preddiplomskom i diplomskom studijskom programu Inženjerstvo okoliša (IO) na Geotehničkom fakultetu.

Kroz razvijen institucijski sustav stručne prakse s pripadajućim online sustavom planiranja i praćenja njezine kvalitete, cilj je projekta olakšati zapošljavanje studenata kroz razvoj partnerstva s institucijama, koje će im omogućiti primjenu stečenih teorijskih znanja u praksi, osnivanje Centra za razvoj karijera te povećanje broja studenata u STEM području.

Uz naš Fakultet partneri na projektu su: Hrvatsko društvo inženjera geotehnike (HDIG), Veleučilište Velika Gorica (VVG), Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Zelena energetska zadruga (ZEZ) i Udruga diplomanata GFV Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-GFV).

EFS 0059 GFV Stručna praksa - Osnovni podaci.jpg

24.03.2020

Obavijest vezano za rad na Fakultetu za vrijeme trajanja epidemije Korona virusa COVID-19

Za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane korona virusom COVID-19 organiziran je rad dežurnih službi i nužnog osoblja Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na Fakultetu su imenovani COVID-19 koordinatori.
Sve upite u vezi s provedbom odluka u vezi s epidemijom i radom službi Fakulteta šaljite na: ured.dekana@gfv.unizg.hr ili poslovanje@gfv.unizg.hr
Nastava je organizirana na daljinu te sve upite vezane uz nastavu šaljite na: prodekan.za.nastavu@gfv.unizg.hr
Sve upite vezane uz znanstveno-istraživački rad šaljite na: znanost@gfv.unizg.hr

Službe Fakulteta dostupne su na sljedećim kontakt telefonima i e-mail adresama od ponedjeljka do petka:
Studentska referada: studentska.referada@gfv.unizg.hr ili 091/408-9011, u vremenu od 8 do 14 sati
Referada za poslijediplomski studij: doktorski@gfv.unizg.hr
Tajništvo: ured.tajnika@gfv.unizg.hr ili 042-408-900, 092/1770-391, u vremenu od 9 do 13 sati
Računovodstvo: obracunplace@gfv.unizg.hr ili 042/408-903, u vremenu od 9 do 13 sati
Knjižnica: knjiznica@gfv.unizg.hr ili 091/197-7277, u vremenu od 9 do 13 sati

18.03.2020

VAŽNO!!

PREPORUKA ZA RAD STRUČNIH SLUŽBI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU I SVIH NJEGOVIH SASTAVNICA U VEZI S POJAVOM KORONAVIRUSA COVID-19
2020-03-16_PREPORUKA_novo__ZA_RAD_strucnih_sluzbi_Sveucilista.pdf