› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

22.05.2015

NATJEČAJ ZA UPIS U 1. GODINU STUDIJA NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ INŽENJERSTVO OKOLIŠA U AK.GOD.2015./2016. ZA KANDIDATE STARIJE OD 24 GODINE

Sukladno preporuci Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i odluci Fakultetskog vijeća Geotehnički fakultet određuje posebnu upisnu kvotu od 5 mjesta za kandidate koji su do uključivo 31.siječnja 2015. navršili 24 godine, a završili su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje prije 2010. godine.

Upisni postupak uključuje:

1. prijavu kandidata (od 08.06.2015. do 12.06.2015. )
2. odabir kandidata na temelju kriterija i objava rang lista (16.06.2015.)
3. rok za žalbu - 48 sati od objave rezultata
4. upisi (od 18.07.2015. na dalje)

1. Prijave za razredbeni postupak primaju se od 08.06.2015. do 12.06.2015. u Studentskoj referadi Geotehničkog fakulteta, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin.

Osobe koje se žele prijaviti trebaju dostaviti sljedeće dokumente:
- domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti)
- rodni list
- svjedodžbe svih razreda srednje škole i maturalnu svjedodžbu
- dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300 kn, uplaćenih u korist PRIMATELJA: GEOTEHNIČKI FAKULTET, VARAŽDIN na IBAN: HR5923600001101741895, Model: HR67, Poziv na broj primatelja: OIB kandidata, te opis plaćanja "razredbeni postupak"
- prijavu na posebnom obrascu koji se može dobiti u Studentskoj referadi.

2. Odabir pristupnika za upis obavlja se na osnovi rezultata razredbenog postupka iskazanog na rang listi. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja općeg uspjeha kandidata u srednjoj školi (P1-1. razred, P2-2. razred, P3-3. razred i P4-4.razred) i ocjena iz matematike (M1,M2,M3,M4), fizike (F1,F2,F3,F4), kemije(K1,K2,K3,K4) i biologije (B1,B2,B3,B4). Na razredbenom postupku pristupnik može postići maksimalno 1000 bodova i to:
-400 bodova iz općeg uspjeha (P1+P2+P3+P4)*20
-300 bodova iz ocjena iz srednje škole iz matematike (M1+M2+M3+M4)*15
-100 bodova iz ocjena iz srednje škole iz fizike (F1+F2+F3+F4)*5
-100 bodova iz ocjena iz srednje škole iz kemije (K1+K2+K3+K4)*5
-100 bodova iz ocjena iz srednje škole iz biologije (B1+B2+B3+B4)*5

Rang lista objavit će se 16. lipnja 2015. godine na oglasnoj ploči i internetskoj stranici GFV- a.
Pravo na upis stječu pristupnici prema redoslijedu na rang listi do po punjenja broja upisnih mjesta.

3. Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku u roku od 48 sati od objave rang liste, dekanu Geotehničkog fakulteta. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 24 sata od podnošenja žalbe.

4. Upisi kandidata - nakon 18.07.2015. prema dogovoru sa studentskom referadom.

20.05.2015

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja kao i za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih z


Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja ak. god. 2015.2016.docx_raspis Erasmus+ natječaja 2015-16.pdf_NATJEČAJ Erasmus+ 2015-16_nastavno i nenastavno osoblje.pdf

19.05.2015

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija u akademskoj godini 2015./2016

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija u akademskoj godini 2015./2016. koji je objavljen na adresi Sveučilišta u Zagrebu
http://www.unizg.hr/

Natječaj

18.05.2015

Informativni dan projekta MARATON

Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u srijedu 20. svibnja 2015. u 16 sati u dvorani 3 Ekonomskog fakulteta, Trg J. F. Kennedya 6. organizira Informativni dan projekta MARATON.
Kako bi se što više zainteresiranih upoznalo s ovim projektom te prisustvovalo predstavljanju burze i panel raspravi s predstavnicima inovativnih poduzeća, ljubazno Vas molimo da o ovome događanju
obavijestite svoje studente.

Za sudjelovanje na informativnom danu studenti se mogu prijaviti na poveznici: http://cirtt.unizg.hr/event/suradnja-u-razvoju-inovacija/.


poziv i program - info dan MARATON Suradnja u razvoju inovacija.pdf

12.05.2015

Svečana promocija 22. svibnja 2015. - obavijest studentima preddiplomskog i diplomskog studija i uzvanicima

Studenti,

svečana promocija za studente preddiplomskog i diplomskog studija održati će se u petak 22. svibnja 2015. s početkom u 11 sati u Velikoj predavaonici.
Molimo studente da dođu jedan sat prije početka promocije u studentsku referadu radi preuzimanja toge i kape.
Nakon promocije togu vraćate, a kapa ostaje studentu.
Molimo studente diplomskog studija da donesu kape koje su dobili na promociji preddiplomskog studija.
Uzvanici - mogu ući u dvoranu 15 minuta prije početka promocije.

Promocije - svibanj 2015. - diplomski - popis studenata.docPromocije - svibanj 2015. - preddiplomski - popis studenata.doc

11.05.2015

Natječaj za akademsku mobilnost u 2015. godini

Mogućnosti razmjene su sljedeće (detaljnije u Natječaju):
- mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu
- mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za konferencije).
Natječaj je objavljen na sveučilišnim stranicama,
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/Natjecaj za akademsku mobilnost 2015_drugi krug.pdf