› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Javna nabava

Izmjene Plana javne nabave za 2020. godinu

Registar ugovora za 2019. godinu

Plan javne nabave za 2020. godinu

Poziv na dostavu ponude - beskonačni kontroler volumena

I. izmjena plana javne nabave za 2019. godinu

Izmjena poziva na dostavu ponude za provedbu postupka jednostavne nabave za robu-Triaksijalni uređaj za ispitivanje mehaničkih i hidrauličkih parametara otpada-nadogradnja postojećeg hidrauličkog edometra

Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka jednostavne nabave za "Triaksijalni uređaj za ispitivanje mehaničkih i hidrauličkih parametara otpada-nadogradnja"

Poziv na dostavu ponude za nabavu uređaja za mjerenje i registriranje razine, temperature i električne vodljivosti vode-CTD DIVER

Izmjene Poziva na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda za radove na zamjeni radijatorskih ventila i cirkularnih crpki za grijanje.pdf

1. izmjena i dopuna plana javne nabave za 2017. godinu.pdf

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova

Plan javne nabave za 2017. godinu

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi

Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za građevinsko-obrtničke radove

Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za građevinsko-obrtničke radove - za natječaj

Izmjene i dopune Plana javne nabave Geotehničkog fakulteta za 2016. godinu

Poziv na dostavu ponuda - nabava opreme i namještaja u laboratoriju za inženjerstvo okoliša

Plan javne nabave za 2016. godinu

Poziv na dostavu ponuda za računala

Poziv za dostavu ponuda za projektore

Popis gospodarskih subjekata iz clanka 13. Zakona o javnoj nabavi za 2016. godinu

Popis gospodarskih subjekata prema članku 13. Zakona o javnoj nabavi - 2015.

Plan javne nabave za 2015. godinu

Dokumentacija za nadmetanje za nabavu CPT uređaja s opremom

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi

Plan javne nabave za 2014. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. g.

Plan javne nabave Geotehničkog fakulteta za 2013. godinu (PDF)

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu Članka 13 Zakona o javnoj nabavi (PDF)

Dokumentacija za nadmetanje 2013.god. - geodetska oprema (PDF)

Dokumentacija za nadmetanje 2013.god. - instrumenti i oprema za inženjerstvo okoliša (PDF)

Dokumentacija za nadmetanje 2013.god. - računalni programi po grupama (PDF)