› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Hidrologija

Nositelj kolegija:

Prof. dr. sc. Vladimir PatrčevićLiteratura:

  • Patrčević V. : Skripte iz hidrologije, (e-učenje) www.gfv.hr
  • Čavlek E.: Osnove hidrologije, Geodetski fakultet Sveučilište u Zagrebu,1992.
  • Srebrenović D.: Primjenjena hidrologija, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.
  • Meteorološke i hidrološke podloge, Priručnik za hidrotehničke melioracije, Zagreb 1984

Dodatne podatke o predmetu možete pročitati na web stranicama "Informacijski sustav visokih učilišta RH" (ISVU) www.isvu.hrCilj predmeta

U prvom dijelu kolegija studenti će se upoznati s osnovnim hidrološkim postavkama kojima se opisuje otjecanje, nakon toga s glavnim meteorološkim značajkama koje uzrokuju otjecanje i na kraju s temeljnim hidrološkim značajkama otjecanja sa slivova. Cilj je kolegija osposobiti studente za izračune vodne bilance sliva vodotoka.


Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Upoznavanje osnovnih procesa gibanja vode u prirodi. Upoznavanje metoda i načina mjerenja hidroloških procesa.

Novosti

24.06.2014

Call for Papers 2014 - 25th Annual Conference

Poziv za sudjelovanje na godišnjoj konferenciji AUDEM mreže koja će se održati u Skoplju od 19. do 21. listopada nalazi se u privitku.
AUDEM Call for Papers Skopje 2014 Final Draft June 12.pdf

04.06.2014

Objava 2 Rezultata Natječaja Erasmus+ SMS studijski boravak za ak.godinu 2014./15.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje DRUGE Rezultate Natječaja Erasmus+ SMS studijski boravak za ak. godinu 2014./15. Ažurirane rang liste objavljene su na web stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

29.05.2014

POZIV NA VOLONTIRANJE U INOZEMSTVU

AIESEC Varaždin pozivam sve studente na info sastanak o volonterskim praksama u inozemstvu koje će se održati na Geotehničkom fakultetu u četvrtak 5. lipnja u 12 sati u predavaoni 8.
Plakat.jpgPOZIV NA VOLONTIRANJE U INOZEMSTVU.doc