› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Matematika I

Nositelj kolegija:

Prof. dr. sc. Mladen BožičevićLiteratura:

  • Kreč, I., Lončar, I., Lončar, P.: Viša Matematika, skripta, Geotehnički fakultet, Varaždin, 1990.
  • Demidovič, B. P.: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.
  • Devide, V.: Riješeni zadaci iz više matematike I, Školska knjiga, Zagreb.
  • Devide, V.: Riješeni zadaci iz više matematike II, Školska knjiga, Zagreb.

Dodatne podatke o predmetu možete pročitati na web stranicama "Informacijski sustav visokih učilišta RH" (ISVU) www.isvu.hrCilj predmeta

Student upoznaje osnovne tehnike vektorske algebre i osnovne pojmove matematičke analize realnih funkcija jedne realne varijable kao što su konvergencija, neprekidnost, derivacija i integral. Naglasak je na svladavanju tehnika deriviranja i integriranja i primjenama diferencijalnog i integralnog računa u geometriji i fizici.


Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Upoznavanje s matematičkim aparatom koji je temelj za formuliranje prirodnih zakona. Razvijanje deduktivnih sposobnosti i sposobnosti egzaktnog i analitičkog pristupa rješavanju problema iz inženjerske prakse. Poznavanje kompleksnih brojeva i vektora u prostoru. Postavljanje matematičkog modela zadanog problema koristeći diferencijalni i integralni račun.

Novosti

24.06.2014

Call for Papers 2014 - 25th Annual Conference

Poziv za sudjelovanje na godišnjoj konferenciji AUDEM mreže koja će se održati u Skoplju od 19. do 21. listopada nalazi se u privitku.
AUDEM Call for Papers Skopje 2014 Final Draft June 12.pdf

04.06.2014

Objava 2 Rezultata Natječaja Erasmus+ SMS studijski boravak za ak.godinu 2014./15.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje DRUGE Rezultate Natječaja Erasmus+ SMS studijski boravak za ak. godinu 2014./15. Ažurirane rang liste objavljene su na web stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

29.05.2014

POZIV NA VOLONTIRANJE U INOZEMSTVU

AIESEC Varaždin pozivam sve studente na info sastanak o volonterskim praksama u inozemstvu koje će se održati na Geotehničkom fakultetu u četvrtak 5. lipnja u 12 sati u predavaoni 8.
Plakat.jpgPOZIV NA VOLONTIRANJE U INOZEMSTVU.doc