› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Matematičke metode u inženjerstvu okoliša

Nositelj kolegija:

Prof. dr.sc. Mladen Božičević

Doc.dr.sc. Sanja KovačLiteratura:

  • Kurepa, S.: Matematička Analiza III, Tehnička knjiga, Zagreb, 1975.
  • Borzan, A., et. al.: Riješeni zadaci iz više matematike III, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  • Antunac-Majcen, M., et. al.: Riješeni zadaci iz više matematike IV, Školska knjiga, Zagreb, 1979.
  • Elezović, N.: Linearna algebra, Element, Zagreb, 1995.
  • Kreyszig, E.: Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons, 1988.

Dodatne podatke o predmetu možete pročitati na web stranicama "Informacijski sustav visokih učilišta RH" (ISVU) www.isvu.hrCilj predmeta

Upoznavanje osnovnih rezultata diferencijalnog i integralnog računa vektorskih funkcija i klasičnih primjera i tehnika rješavanja parcijalnih diferencijalnih jednadžbi. Uvod u numeričke metode rješavanja diferencijalnih jednadžbi i teoriju linearnih operatora.


Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Upoznavanje s matematičkim aparatom koji je temelj za formuliranje prirodnih zakona. Razvijanje deduktivnih sposobnosti i sposobnosti egzaktnog i analitičkog pristupa rješavanju problema iz inženjerske prakse. Pripremanje studenta da formulira matematički i riješi probleme povezane sa stvarnim tehničkim sistemima. Poznavanje Fourierovih redova, parcijalnih diferencijalnih jednadžbi, linearnih operatora i njihovih primjena.

Novosti

24.06.2014

Call for Papers 2014 - 25th Annual Conference

Poziv za sudjelovanje na godišnjoj konferenciji AUDEM mreže koja će se održati u Skoplju od 19. do 21. listopada nalazi se u privitku.
AUDEM Call for Papers Skopje 2014 Final Draft June 12.pdf

04.06.2014

Objava 2 Rezultata Natječaja Erasmus+ SMS studijski boravak za ak.godinu 2014./15.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje DRUGE Rezultate Natječaja Erasmus+ SMS studijski boravak za ak. godinu 2014./15. Ažurirane rang liste objavljene su na web stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

29.05.2014

POZIV NA VOLONTIRANJE U INOZEMSTVU

AIESEC Varaždin pozivam sve studente na info sastanak o volonterskim praksama u inozemstvu koje će se održati na Geotehničkom fakultetu u četvrtak 5. lipnja u 12 sati u predavaoni 8.
Plakat.jpgPOZIV NA VOLONTIRANJE U INOZEMSTVU.doc