› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Mikrobiologija okoliša

Nositelj kolegija:

Izv. prof. dr .sc. Zvjezdana StančićLiteratura:

  • Maier, R. M., Pepper, I. L., Gerba, C. P., 2008: Environmental Microbiology, 2nd ed., Elsevier Science, San Diego.
  • Ivanov, V., 2010: Environmental Microbiology for Engineers, CRC Press, Boca Raton

Dodatne podatke o predmetu možete pročitati na web stranicama "Informacijski sustav visokih učilišta RH" (ISVU) www.isvu.hrCilj predmeta

Upoznavanje s najvažnijim skupinama mikroorganizama, ulogom mikroorganizama u različitim ekosustavima te upotrebom mikroorganizama u inženjerstvu okoliša.


Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

- sintetizirati znanja iz prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša

- koordinirati i izrađivati studije elaborata zaštite okoliša, studije utjecaja na okoliš

- koordinirati i pripremati izvješća o zaštiti okoliša te izvješća za pojedine sastavnice okoliša

- pratiti stanje i emisije okoliša – pojedinih sastavnica okoliša

- aktivno sudjelovati u radu multidisciplinarnih timova u izradi planova i programa u segmentu zaštite okoliša

- ocijeniti kvalitativno i kvantitativno stanje površinskih i podzemnih voda

- pratiti, analizirati i vrednovati rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

- nabrojiti osnovne skupine mikroorganizama i mogućnosti njihova korištenja u inženjerstvu okoliša

- prepoznati neke prirodne procese uzrokovane djelovanjem mikroorganizama

- identificirati opasnost od patogenih mikroorganizama (otpad, tlo, voda za piće i rekreaciju, hrana, zrak)

- koristiti pojedine skupine mikroorganizama u obradi otpadnih voda, remedijaciji tla, razgradnji otpada i zagađujućih tvari

- kritički ocijeniti informacije iz prirode i okoliša s interdisciplinarne i multidisciplinarne perspektive

Novosti

24.06.2014

Call for Papers 2014 - 25th Annual Conference

Poziv za sudjelovanje na godišnjoj konferenciji AUDEM mreže koja će se održati u Skoplju od 19. do 21. listopada nalazi se u privitku.
AUDEM Call for Papers Skopje 2014 Final Draft June 12.pdf

04.06.2014

Objava 2 Rezultata Natječaja Erasmus+ SMS studijski boravak za ak.godinu 2014./15.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje DRUGE Rezultate Natječaja Erasmus+ SMS studijski boravak za ak. godinu 2014./15. Ažurirane rang liste objavljene su na web stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

29.05.2014

POZIV NA VOLONTIRANJE U INOZEMSTVU

AIESEC Varaždin pozivam sve studente na info sastanak o volonterskim praksama u inozemstvu koje će se održati na Geotehničkom fakultetu u četvrtak 5. lipnja u 12 sati u predavaoni 8.
Plakat.jpgPOZIV NA VOLONTIRANJE U INOZEMSTVU.doc