› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Zaštita i remedijacija tla

Nositelj kolegija:

Doc.dr.sc. Zvjezdana Stančić

Doc.dr.sc. Boris KavurLiteratura:

  • Kisić, I., 2012: Sanacija onečišćenog tla. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
  • Krešić, N., Vujasinović, S., Matić, I., 2000: Remedijacija podzemnih voda i geosredine. Univerzitet u Beogradu, Beograd.

Dodatne podatke o predmetu možete pročitati na web stranicama "Informacijski sustav visokih učilišta RH" (ISVU) www.isvu.hrCilj predmeta

Upoznavanje s osnovnim svojstvima tla, tipovima tala, vrstama oštećenja i onečišćenja, izvorima onečišćenja, različitim metodama sanacije, zaštitom tla te pripadajućom legislativom na području RH.


Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

- sintetizirati znanja iz prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša

- koordinirati i izrađivati studije elaborata zaštite okoliša, studije utjecaja na okoliš

- koordinirati i pripremati dokumentaciju za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

- koordinirati i pripremati izvješća o zaštiti okoliša te izvješća za pojedine sastavnice okoliša

- pratiti stanje i emisije okoliša – pojedinih sastavnica okoliša

- aktivno sudjelovati u radu multidisciplinarnih timova u izradi planova i programa u segmentu zaštite okoliša

- prepoznati važnost tla, procese koji dovode do oštećivanja i onečišćavanja tla te potrebu njegove zaštite

- procijeniti i ispravno odabrati metodu sanacije onečišćenog tla

- ispravno procijeniti i odabrati geotehnički zahvat kojim se štiti tlo i okoliš

- snalaziti se u legislativi na području zaštite tla

- sagledati i analizirati problematiku onečišćivanja i oštećivanja tla na interdisciplinarnoj razini

- učinkovito upravljati okolišem

Novosti

24.06.2014

Call for Papers 2014 - 25th Annual Conference

Poziv za sudjelovanje na godišnjoj konferenciji AUDEM mreže koja će se održati u Skoplju od 19. do 21. listopada nalazi se u privitku.
AUDEM Call for Papers Skopje 2014 Final Draft June 12.pdf

04.06.2014

Objava 2 Rezultata Natječaja Erasmus+ SMS studijski boravak za ak.godinu 2014./15.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje DRUGE Rezultate Natječaja Erasmus+ SMS studijski boravak za ak. godinu 2014./15. Ažurirane rang liste objavljene su na web stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

29.05.2014

POZIV NA VOLONTIRANJE U INOZEMSTVU

AIESEC Varaždin pozivam sve studente na info sastanak o volonterskim praksama u inozemstvu koje će se održati na Geotehničkom fakultetu u četvrtak 5. lipnja u 12 sati u predavaoni 8.
Plakat.jpgPOZIV NA VOLONTIRANJE U INOZEMSTVU.doc