› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Zaštita prirode

Nositelj kolegija:

Izv. prof. dr .sc. Zvjezdana StančićLiteratura:

  • Hunter, M. L. Jr., Gibbs, J. P., 2007: Fundamentals of Conservation Biology, 3rd ed., Blackwell Publishing, Oxford.
  • Wildermuth, H., 1994: Priroda kao zadaća - priručnik praktične zaštite prirode općinama. Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Zagreb.

Dodatne podatke o predmetu možete pročitati na web stranicama "Informacijski sustav visokih učilišta RH" (ISVU) www.isvu.hrCilj predmeta

Upoznavanje s osnovnim pojmovima zaštite prirode, metodama zaštite prirode, institucionalnim okvirom kroz koji se ostvaruje zaštita prirode u Hrvatskoj i legislativom.


Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

- primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša

- primijeniti metode zaštite prirode u inženjerskim zahvatima u okolišu

- sintetizirati načela zaštite okoliša u pripremi projektne dokumentacije i izvedbi projekata

- sintetizirati znanja iz prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša

- aktivno sudjelovati u radu multidisciplinarnih timova u izradi planova i programa u segmentu zaštite okoliša

- upravljati okolišem na održiv način

- obrazložiti važnost zaštite prirodnih dobara i biološke raznolikosti

- prezentirati sustav funkcioniranja zaštite prirode u Hrvatskoj

- primijeniti legislativu na području zaštite prirode

- kritički prosuditi što je dobro, a što loše za očuvanje prirode

- identificirati inženjerska rješenja za učinkovitu zaštitu prirode i okoliša

Novosti

24.06.2014

Call for Papers 2014 - 25th Annual Conference

Poziv za sudjelovanje na godišnjoj konferenciji AUDEM mreže koja će se održati u Skoplju od 19. do 21. listopada nalazi se u privitku.
AUDEM Call for Papers Skopje 2014 Final Draft June 12.pdf

04.06.2014

Objava 2 Rezultata Natječaja Erasmus+ SMS studijski boravak za ak.godinu 2014./15.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje DRUGE Rezultate Natječaja Erasmus+ SMS studijski boravak za ak. godinu 2014./15. Ažurirane rang liste objavljene su na web stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

29.05.2014

POZIV NA VOLONTIRANJE U INOZEMSTVU

AIESEC Varaždin pozivam sve studente na info sastanak o volonterskim praksama u inozemstvu koje će se održati na Geotehničkom fakultetu u četvrtak 5. lipnja u 12 sati u predavaoni 8.
Plakat.jpgPOZIV NA VOLONTIRANJE U INOZEMSTVU.doc