› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Mobilnost studenata


Odluka o bodovanju kriterija za odabir kandidata za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa u ak. god 2019./2020.


Mobilnost studenata u Hrvatskoj i inozemstvu moguća je kroz studijski boravak i stručnu praksu.


Studijski boravak podrazumijeva boravak studenta na nekom od domaćih i stranih visokih učilišta u svrhu pohađanja nastave, polaganja ispita, izrade diplomskog rada. Student je dužan odabrati visoko učilište koje ima sličan studijski program onome koji je student upisao na Geotehničkom fakultetu radi priznavanja ECTS bodova. Ukoliko student želi ostvariti studijski boravak na području EU preko ERASMUS programa koji je najčešći, ali ne i jedini takav program, preduvjet je da Geotehnički fakultet ima potpisan bilateralni sporazum s partnerskom ustanovom.

Geotehnički fakultet ima u sklopu ERASMUS+ programa sklopljene važeće sporazume i to sa sljedećim institucijama:


- Montanuniversität Leoben, Austria (https://www.unileoben.ac.at/)
- University of Maribor, Slovenia (http://www.um.si/Strani/default.aspx)
- Polytechnic University of Catalonia, Spain (http://www.camins.upc.edu/)
- University of Nova Gorica, Slovenia (http://www.ung.si/en/)
- University of Ljubljana, Slovenia (http://www.uni-lj.si/eng/)
- Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia (http://www.ukim.edu.mk/en_index.php)
- Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania (http://utcb.ro/utcb/index_en.html)
- University of Naples Federico II, Italy (http://www.unina.it/en_GB/unina-international)
- Dublin City University, Irelan (https://www.dcu.ie/international/index.shtml)
- The Polytech Orleans Engineering Faculty, France (https://www.univ-orleans.fr/en/polytech/polytech-orleans-engineering-faculty)


Studenti se upućuju na redovito praćenje stranica Sveučilišta u Zagrebu:

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/studijski-boravak/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/strucna-praksa/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/ koje se svakodnevno ažuriraju novim informacijama i obavijestima u vezi studentske mobilnosti.

Stručna praksa se odnosi na boravak studenata u nekom od poduzeća u Hrvatskoj i inozemstvu čija djelatnost tematski odgovara upisanom studijskom programu. Student sam bira mjesto stručne prakse.


Mogućnosti za sufinanciranje ili financiranje studentske mobilnosti

Odlazak studenata u inozemstvo najčešće se sufinancira kroz razne programe (ERASMUS, CEEPUS, i druge). Također postoji mogućnost pronalaska stipendija koje u potpunosti pokrivaju troškove studentske mobilnosti, ali takvih ima relativno malo. Radi ostvarivanja mobilnosti i dobivanja novčane potpore studenti trebaju pratiti natječaje (najčešće objavljene putem interneta) i pravovremeno se prijaviti.


Dodatne informacije o studentskoj mobilnosti:

Sufinanciranje studentske mobilnosti od strane Geotehničkog fakulteta

Zbog važnosti studijskog boravka i stručne prakse u inozemstvu Geotehnički fakultet dodatno sufinancira mobilnost studenata

Odluka dekana o novčanoj potpori za poticanje studentske mobilnosti (PDF dokument).


Kontakt osoba za studentsku mobilnost Geotehničkog fakulteta

Postupak prijave i realizacije studentske mobilnosti odvija se u dogovoru s ECTS koordinatorom Geotehničkog fakulteta (doc.dr.sc. Anita Ptiček Siročić, e-mail: anitaps@gfv.hr).