› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Znanstveni projekt

Nano-efekti i utjecaji neuređenosti u materijalima za ioniku čvrstog stanja

Tehnologije koje vode štednji energije, korištenju ne-tradicionalnih izvora energije, povećanja koeficijenta iskorištenja kemijskih izvora energije i slično, danas su u žarištu znanstvenog i tehnološkog interesa. U skladu s tim raste i interes za materijale s visokom električnom provodnošću u čvrstom stanju pa tako i za superionske vodiče ili čvrste elektrolite. Zbog velikog potencijala primjenljivosti, ionika čvrstog stanja razvila se u široku interdisciplinarnu znanost koja obuhvaća fiziku, kemiju, metalurgiju i instrumentaciju. Brzi ionski transport pronađen je ne samo u kristalima već i u staklima, polimerima i biološkim sustavima. Nadalje, uspjesi nanoelektronike i nanokemije doveli su do formiranja novog područja ionike - nano-ionike, koja koristi saznanja o sasvim novim makro svojstvima materijala kad su oni nanometarskih dimenzija. Danas postoji čitav niz čvrstih elektrolita, čiju visoku električnu provodnost osiguravaju različite vrste iona. Medjutim, i nadalje se traga za novim, perspektivnim materijalima. U pogledu praktične primjene posebice su perspektivni materijali strukture argirodita, sa velikim iznosom ionske provodnosti u čvrstom stanju, a krasi ih velika kemijska stabilnost, tehnologičnost i stabilnost fizikalnih parametara. Cilj ovog projekta je: - razvoj tehnoloških uvjeta sinteze i rasta čvrstih otopina sustava AI(Cu, Ag)-BIV(Si,Ge,) - CVI(S,Se)-I, kao i kompozitnih materijala s visokom ionskom provodnošću, - istraživanje njihovih fizičkih i elektrokemijskih svojstava, naročito s aspekta njihove praktične primjenljivosti, - proučavanje utjecaja dimenzija kristala u nano području i efekata neuređenosti. U tom smislu planiramo: - razviti tehnologije dobivanja čvrstih otopina superionskih vodiča (Cu1-xAgx)6PS5I, Cu7(Ge1-xSix)S5I i Cu7Ge(S1-xSex)5I u monokristalnom i polikristaličnom stanju kao i dobivanje njihovih kristalita nanodimenzija, - istražiti utjecaj nano-dimenzijskih efekata i strukturno-topološke nesređenosti na električnu provodnost, dielektričnu permitivnost, apsorpciju i raspršenje svjetla, kao i ulogu kompozicijske nesređenosti rešetke na fizička svojstva u slučaju kationske (Cu sa Ag, Ge sa Si) i anionske (S sa Se) zamjene; Rezultati ovih istraživanja bit će publicirani u renomiranim međunarodnim časopisima, a predviđamo i mogućnost nalaženja rješenja koja će biti potrebno zaštititi patentima. Predložena istraživanja dati će važan doprinos razvoju novih materijala za ioniku čvrstog stanja.

Voditelj projekta:
Mladen Kranjčec

Znanstveno područje:
Prirodne znanosti

Prosudbena skupina:
Fizika

Ugovor od:
02.01.2007.

Suradnici:
Ida-Dunja Desnica, Ivan Hip, Mladen Kranjčec