› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Nastavni program

I. ZIMSKI (hibernum) SEMESTAR (semestre) - preddiplomski studij Inženjerstvo okoliša - 2019./2020.

Prezime nastavnika
(Cognomen magistri)
Naslov kolegija
(Index lectionum)
Sati tjedno
(Quot horae per hebd.)
ECTS bodovi
(ECTS puncta)
predavanja
(lectionum)
vježbi
(exercitationum)
Božičević/Kovač S. Matematika I 4 3 8
Kapelj Geologija I 2 1 4
Šiljeg Osnove zaštite okoliša 3 2 6
Lončar Nacrtna geometrija 2 2 5
Sakač Kemija 2 2 5
Jelčić Strani jezik I 0 2 2
Gušić Tjelovježba 0 2

NAPOMENA:
U redak (Strani jezik I) upisuje se jedan i samo jedan strani jezik: ENGLESKI JEZIK I ili NJEMAČKI JEZIK I, prema izboru i sklonosti studenta.