› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Nastavni program

III. ZIMSKI (hibernum) SEMESTAR (semestre) - preddiplomski studij Inženjerstvo okoliša - 2019./2020.

Prezime nastavnika
(Cognomen magistri)
Naslov kolegija
(Index lectionum)
Sati tjedno
(Quot horae per hebd.)
ECTS bodovi
(ECTS puncta)
predavanja
(lectionum)
vježbi
(exercitationum)
Grčić Osnove zaštite zraka 2 1 4
Petrović Tehnička mehanika 2 2 5
Ptiček Siročić Kemijski praktikum 0 2 3
Šiljeg/Rumenjak Pravo i okoliš 3 0 4
Kovač I./Kovač S. Primijenjena statistika 2 2 5
Hip Fizika II 2 2 5
Gušić Tjelovježba 0 2
* * * * IZBORNI PREDMETI
Ančić * Sociologija i okoliš 2 1 4
Kovač S. * Računalni praktikum 1 2 4

Student upisuje jedan (1) izborni predmet (*) prema vlastitom izboru, a u dogovoru sa predmetnim nastavnikom ostvaruje satnicu i sve obveze upisom tog predmeta.