› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Ime i prezime
REDOVITI PROFESORI IZVANREDNI PROFESORI
Dr. sc. Mladen Božičević,trajno zvanje Dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić
Dr. sc. Miroslav Golub, trajno zvanje Dr. sc. Krešo Ivandić
Dr. sc. Ranko Biondić Dr. sc. Sanja Kovač
Dr. sc. Sanja Kapelj Dr. sc. Zvjezdana Stančić
Dr. sc. Josip Mesec Dr. sc. Nikola Sakač
Dr. sc. Stjepan Strelec Dr. sc. Igor Petrović
Dr. sc. Anita Ptiček Siročić
DOCENTI VIŠI PREDAVAČI
Dr. sc. Bojan Đurin Mr. sc. Predrag Lončar
Dr. sc. Mario Gazdek Dr. sc. Vitomir Premur
Dr. sc. Ivana Grčić
Dr. sc. Ivan Hip PREDAVAČI
Dr. sc. Boris Kavur Mirna Amadori, dipl. ing. građevinarstva
Dr. sc. Ivan Kovač Ana Jelčić, prof. njem. i eng. jezika i književnosti
Dr. sc. Jelena Loborec
Dr. sc. Hrvoje Meaški ZNANSTVENI NOVACI
Dr. sc. Robert Pašičko
Davor Stanko, mag.phys.
ASISTENT na HRZZ projektu ASISTENTI
Nikola Kaniški, mag.ing.amb. Ana Gomaz, mag. oecol. et prot. nat., mag. biol. mol.
Nikola Kranjčić, mag. ing. geod. et geoinf.
STRUČNI SURADNICI Dr. sc. Marko Petric
Mr. sc. Krešimir Agnezović Marijo Alilović, mag. math.
Dr. sc. Dragana Dogančić Ivana Melnjak, mag. ing. geoing.
Alen Filipović, mag.ing.geoing. Jasmin Jug, mag. ing. geoing.
Mr. sc. Danko Gazarek Karlo Leskovar, mag. ing. geoing.
Ivan Golub, dipl.ing. geotehnike Lucija Radetić, mag. ing. geoing.
Goran Jeftić, dipl.ing.geotehnike Filip Dodigović, dipl.ing.građ, dipl.ing.geot.
Mr. sc. Barica Kovačev-Marinčić
Damir Štuhec, dipl.ing. geotehnike ZAJEDNIČKE SLUŽBE
Ivan Težak, dipl. ing. geotehnike Deana Delimar, računovođa
Mario Zidar, dipl.ing. rudarstva Mirjana Flajšman, dipl.iur., tajnica Fakulteta
Denis Težak, dipl.ing. geot. Štefanija Hrgović Bün, univ.bacc.oec., voditeljica kadrovske službe
Mirica Kranjčić, administrativni referent
TEHNIČKO I POMOĆNO OSOBLJE Katica Leskovar, dipl.oec., voditeljica računovodstva
Vlado Dobrotić, domar Sanja Majer, voditeljica referade
Katica Grđan Iva Majer, univ.bacc.oec. zamjena za voditeljicu kadrovske službe
Kristina Sačić Ivančica Rosner, voditeljica knjižnice
Ljiljana Sovar Darko Šprem, sistem administrator
Gordana Smetiško
LABORANTI
Albino Gradečak, ing. geotehnike
Saša Zavrtnik, dr. med. vet