› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Ime i prezime
REDOVITI PROFESORI IZVANREDNI PROFESORI
Dr. sc. Mladen Božičević,trajno zvanje Dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić
Dr. sc. Miroslav Golub, trajno zvanje Dr. sc. Krešo Ivandić
Dr. sc. Ranko Biondić Dr. sc. Sanja Kovač
Dr. sc. Sanja Kapelj Dr. sc. Zvjezdana Stančić
Dr. sc. Josip Mesec Dr. sc. Stjepan Strelec
DOCENTI VIŠI PREDAVAČI
Dr. sc. Bojan Đurin Mr. sc. Predrag Lončar
Dr. sc. Mario Gazdek Dr. sc. Vitomir Premur
Dr. sc. Ivana Grčić
Dr. sc. Ivan Hip PREDAVAČI
Dr. sc. Boris Kavur Mirna Amadori, dipl. ing. građevinarstva
Dr. sc. Ivan Kovač Ana Jelčić, prof. njem. i eng. jezika i književnosti
Dr. sc. Jelena Loborec
Dr. sc. Hrvoje Meaški ZNANSTVENI NOVACI
Dr. sc. Robert Pašičko Marija Đurinek, dipl.ing.građevinarstva
Dr. sc. Igor Petrović Davor Stanko, mag.phys.
Dr. sc. Anita Ptiček Siročić
Dr. sc. Nikola Sakač ASISTENTI
Marijo Alilović, mag. math.
Filip Dodigović, dipl. ing. geot., dipl. ing. građ.
STRUČNI SURADNICI Ana Gomaz, mag. oecol. et prot. nat., mag. biol. mol.
Mr. sc. Krešimir Agnezović Jasmin Jug, mag. ing. geoing.
Dragana Dogančić, dipl. ing.geologije Karlo Leskovar, mag. ing. geoing.
Alen Filipović, mag.ing.geoing. Ivana Melnjak, mag. ing. geoing.
Mr. sc. Danko Gazarek Dr. sc. Marko Petric
Ivan Golub, dipl.ing. geotehnike Denis Težak, dipl.ing. geotehnike
Goran Jeftić, dipl.ing.geotehnike ZAJEDNIČKE SLUŽBE
Mr. sc. Barica Kovačev-Marinčić Deana Delimar, računovođa
Lucija Radetić, mag. ing. geoing. Mirjana Flajšman, dipl.iur., tajnica Fakulteta
Damir Štuhec, dipl.ing. geotehnike Štefanija Hrgović Bün, univ.bacc.oec., voditeljica kadrovske službe
Ivan Težak, dipl. ing. geotehnike Mirica Kranjčić, administrativni referent
Mario Zidar, dipl.ing. rudarstva Katica Leskovar, dipl.oec., voditeljica računovodstva
Sanja Majer, voditeljica referade
TEHNIČKO I POMOĆNO OSOBLJE Iva Majer, univ.bacc.oec. zamjena za voditeljicu kadrovske službe
Vlado Dobrotić, domar Ivančica Rosner, voditeljica knjižnice
Katica Grđan Darko Šprem, sistem administrator
Josip Kelemen LABORANTI
Ljiljana Sovar Albino Gradečak, ing. geotehnike
Gordana Smetiško Saša Zavrtnik, dr. med. vet
Kristina Sačić