› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Izv. prof. dr. sc.

Anita Ptiček Siročić,


E-mail:

Telefon: + 385 42 408 957

Kat/soba: 3/97

Kolegiji:
Analitička kemija okoliša

Kemijski praktikum

Upravljanje kakvoćom voda

Diplomirala: 2001.
Doktorirala: 2006.

Nastavna djelatnost

Nositeljica kolegija Analitička kemija okoliša i Kemijski praktikum na preddiplomskom studiju Inženjerstva okoliša. Nositeljica kolegija Upravljanje kakvoćom voda na diplomskom studiju Inženjerstva okoliša.

Znanstvene i stručne djelatnosti

Koautorica znanstvene knjige "Nanoparticles in Active Polymer Food Packaging". Suradnica na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata.

Članica Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Društva prijatelja kemijsko tehnološkog studija (AMACIZ), Članica CROLAB-a.


Ostale aktivnosti na Fakultetu

Voditeljica Laboratorija za geokemiju okoliša

ECTS koordinatorica