› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Diplomirala: 1987.
Magistrirala: 2011.
Nastavna djelatnost:

Kao stručna suradnica na preddiplomskom studiju održava vježbe te konzultacije u vezi seminarskih i završnih radova iz kolegija Eksploatacija podzemnih voda, Hidrotehničke građevine, Vodogradnje i Sanitarni problemi okoliša, a na diplomskom studiju vježbe iz kolegija Hidraulika podzemnih voda, Upravljanje vodnim resursima i Zaštita podzemnih voda.

Opis znanstvene i stručne djelatnosti:

Aktivno sudjelovanje na više znanstvenih projekata vezanih za istraživanje utjecaja akumulacijskih bazena hidroelektrana na režim podzemnih voda, utjecaja zagađivača na kakvoću podzemnih voda, evidenciju i gospodarenje rezervama podzemnih voda te oplemenjivanje i recikliranje komunalnog i industrijskog otpada. Sudjelovanje na izradi više stručnih projekata, elaborata i studija vezanih uz istraživanje i eksploataciju podzemnih voda te zaštitu okoliša (Stručni projekti).

Članica Hrvatskog društva za zaštitu voda (HDZV) i Odbora za geokemiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU).