› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Struča suradnica

Dr. sc. Dragana Dogančić

Diplomirala: 2006.
Doktorirala: 2017.

Nastavna djelatnost:

Na preddiplomskom studiju drži auditorne vježbe iz kolegija Geologija I, Geologija II, Uvod u geokemiju okoliša te laboratorijske vježbe iz kolegija Kemijski praktikum i Analitička kemija okoliša. Na diplomskom studiju drži vježbe iz kolegija Hidrotermalna ležišta i Hidrogeokemija. Sudjelovala je na izradi nekoliko diplomskih i završnih radova.

Opis znanstvene i stručne djelatnosti:

Zaposlena kao stručni suradnik u Laboratoriju za geokemiju okoliša gdje obavlja analize vode, tla, sedimenta te otpada. Područje interesa su hidrogeološki aspekti zaštite podzemnih voda te modeliranje specifične ranjivosti u uvjetima hrvatskog krša. Sudjelovala na znanstvenom projektu MZOS-a „Osjetljivost krških vodonosnih sustava“ (Projekti), te na nekoliko stručnih projekata (Stručni projekti). Također je sudjelovala na nekoliko domaćih i međunarodnih skupova i konferencija iz područja kemije, kemijske tehnologije te hidrogeologije.

Članica Hrvatskog geološkog društva (HGD).