› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Meaški


E-mail:

Telefon: +385 42 408 917
Mob: +385 91 5603817 / +385 91 4089009
Kat/soba: 3/91a

Kolegiji:
Inženjerska geologija

GIS u inženjerstvu okoliša

Hidrogeologija krša

Zaštita podzemnih voda

Diplomirao: 2004.
Doktorirao: 2011.

Nastavna djelatnost

Na preddiplomskom studiju Inženjerstva okoliša nositelj kolegija inženjerska geologija te suradnik iz kolegija GIS. Na diplomskom studiju Inženjerstva okoliša nositelj kolegija GIS u inženjerstvu okoliša i Zaštita podzemnih voda te suradnik iz kolegija Hidrogeologija krša.

Znanstvene i stručne djelatnosti

Suradnik na više znanstvenih projekata iz područja geološkog inženjerstva (Projekti). Sudjelovao u izradi više stručnih projekata, elaborata i studija vezanih uz hidrogeologiju i zaštitu vodnih resursa, posebice u krškom području. Tijekom vremena se usavršio u radu s geografskim informacijskim sustavom (GIS). (Stručni projekti).

Član Hrvatskog geološkog društva (HGD), International Association of Hydrogeologists (IAH) - član Vijeća Hrvatske nacionalne grupe, International Association of Engineering Geology (IAEG) i Hrvatskog društva za zaštitu voda (HDZV).

Ostale aktivnosti na Fakultetu

Prodekan za poslovanje. Član Povjerenstva za upravljanje kvalitetom GFV-a. Član Odbora za poslijediplomski studij GFV-a. Tehnički urednik časopisa Inženjerstvo okoliša. Zamjenik člana Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu.