› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Doc. dr. sc.

Ivan Hip


E-mail:

Telefon: 408-918

Kat/soba: 2/47
Diplomirao/magistrirao:1995.
Doktorirao:1999.

Nastavna djelatnost:
Predaje kolegije Mehanika fluida, Hidraulika i Računalni praktikum na preddiplomskom studiju.

Opis znanstvene i stručne djelatnosti:
Temeljna znanstvena istraživanja Bavi se primjenom računalnih metoda u teorijskoj fizici, konkretno teorijom polja na rešetki (lattice field theory). U tom području objavio je 27 znanstvenih radova, od toga 24 indeksirana u Current Contents bazi podataka, koji su u Science Citation Indexu zastupljeni s više od tristo citata. Kao postdoktorand boravio je godinu dana na "John von Neumann Institute for Computing" u Jülichu i dvije godine na Sveučilištu u Wuppertalu.