› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

diplomirani inženjer geotehnike

Ivan Težak


E-mail:

Telefon: 042408949

Kat/soba: 2/45

Kolegiji:
Geodezija

Diplomirao: 1997.
Magistrirao:
Doktorirao:

Nastavna djelatnost:
Asistent na kolegiju geodezija na preddiplomskom studiju Inženjerstvo okoliša i Geoinženjerstvo

Opis znanstvene i stručne djelatnosti:
Više od 30 godina radnog iskustva na:
- izradi elaborata rezervi mineralnih sirovina,
- izradi dopunskih i glavnih rudarskih projekata
- izradi projekata sanacije klizišta klizišta
- izradi geodetskih elaborata za objekte
- izradi geotehničkih elaborata za objekte
- izradi hidrotehničkih elaborata za objekte
- geodetski, geotehnički i hidrotehnički terenski istražni radovi.