› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Izv. prof. dr.sc.

Josip Mesec


E-mail:

Telefon: +385 42408912
Mob: 0914089014
Kat/soba: 1/29

Kolegiji:
Eksploatacija mineralnih sirovina

Podzemne građevine

Projektiranje u rudarstvu

Rudarska istraživanja

Diplomirao: 1977.
Magistrirao: 1987.
Doktorirao: 2005.

Nastavna djelatnost:
Nastavna djelatnost datira još iz 1982. godine i razvila se do današnjih dana u vidu nositeljstva 4 kolegija na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Inženjerstvo okoliša, mentorstvom na preko 70 diplomskih radova, te autorstvom sveučilišnog udžbenika Mineralne sirovine, vrste i načini dobivanja (2009. godine). U više mandata obavljanje dužnosti prodekana za nastavu, predsjednika Povjerenstva za diplomski i doktorski studijski program, člana Senata, VTP-a, Etičkog savjeta i Odbora za doktorske programe SuZG, te dekana Geotehničkog fakulteta.

Opis znanstvene i stručne djelatnosti:
Područje znanstvenog rada poglavito je istraživanje efekata minerskih radova na okoliš koji se izvode u urbanim i po okoliš osjetljivim sredinama te metode eksploatacije mineralnih sirovina. Osim toga, vođenje znanstveno-istraživačkog projekta Poboljšanje glinenih tala korištenjem eksploziva. Stručna djelatnost pokriva široki spektar: izrada rudarskih projekata eksploatacije mineralnih sirovina, stručnih elaborata i ekspertiza o utjecaju seizmičkih efekata miniranja po okoliš, vještačenje u rudarstvu, suradništvo u izradi studija utjecaja na okoliš, koncipiranje geotehničkih istražnih radova te sudjelovanje u izradi geotehničkih elaborata.