› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Karlo Leskovar, mag. ing. geoing.

Diplomirao: 2013.

Nastavna djelatnost

Radi kao asistent na kolegijima preddiplomskog i diplomskog studija: Preddiplomski studij: Inženjerska geologija, Hidrologija, Hidrotehničke građevine Diplomski studij: Hidrologija riječnih bazena, Vodoopskrba i odvodnja.

Znanstvene i stručne djelatnosti

Bavi se izradom doktorske disertacije u sklopu doktorskog studija na Građevinskom fakultetu. Područje interesa disertacije je utjecaj otapanja snijega na hidrološke modele.