› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

mr.sc.

Krešimir Agnezović


E-mail:

Telefon: +38542408948
Mob: +385989163209
Kat/soba: 1/32

Kolegiji:
Geotehničko ekološki zahvati

Temeljenje 1

Geotehničke građevine

Nasute i potporne građevine

Diplomirao:1994.
Magistrirao:2011.
Doktorirao:-

Nastavna djelatnost:
Asistent u kolegijima sa sveučilišnog preddiplomskog studija Geoinženjerstva, sveučilišnog preddiplomskog studija Inženjerstva okoliša i sveučilišnog diplomskog studija Inženjerstva okoliša.

Opis znanstvene i stručne djelatnosti: Znanstvena i stručna djelatnost vezana je uz područje geotehnike, mehanike tla, analize ponašanja glina sa analizom u laboratoriju i na terenu. Rad na nizu stručnih elaborata i projekata iz područja geotehničkih istražnih radova, sanacije klizišta, monitoringu i izradi stručnih analiza za potrebe geotehničkih objekata