› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Doc. dr. sc.

Milan Rezo


E-mail:

Telefon: 408-950

Kat/soba: II/46

ŽIVOTOPIS

Ime (ime oca/majke) i prezime:
Milan (Stjepan/Iva) Rezo

Mjesto, država, datum rođenja:
Posušje/Rakitno, Bosna i Hercegovina, 30. svibnja 1967. godine.

Akademski i znanstveni stupanj:
doktor znanosti, dipl. ing. geodezije

Matični broj iz Upisnika znanstvenika:
224240

Bračno stanje:


OBRAZOVANJE:

Završena osnovna škola:
Osnovna škola "Poklečani" (1974.-1982.)

Završena srednja škola:
Građevinski školski centar - smjer geodezija (1982.-1986.) u Mostaru

Završen dodiplomski studij:
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1987.-1994.), diplomirao 6. svibnja 1994. godine, pod mentorstvom doc. dr. Milovoja Junaševića, s temom "Ispitivanje točnosti digitalnog nivelira Leica Na2000 u zavisnosti o broju mjerenja i udaljenosti letve".
Tijekom studija obavljao je demonstraturu iz predmeta Niža geodezija I, Niža geodezija II i Fotogrametrije I.

Državni i stručni ispit:
Položio državni stručni ispit za pristava I. vrste zvanja pred Državnom ispitnom komisijom Ministarstva pravosuđa uprave i lokalne samouprave u Zagrebu 2000. godine.

Poslijediplomski studij:
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1997.-2002.), smjer satelitska, fizikalna i pomorska geodezija, magistar tehničkih znanosti, naslov teme "Analiza stanja položajne mreže i primjena transformiranih GPS podataka za potrebe geoinformacijskih sustava u Republici Hrvatskoj", voditelj Prof. dr. sc. Tomislav Bašić, datum obrane 11. srpanj 2002. godine.

Doktorirao:
Sveučilište u Zagrebu, doktor znanosti iz područja tehničkih znanosti, polje geodezija, grana satelitska, fizikalna i pomorska geodezija, naslov teme "Značenje i primjena fizikalnih parametara u modernom pristupu geodetskim radovima državne izmjere", voditelj Prof. dr. sc. Tomislav Bašić, datum obrane 07. listopada 2010.

IZBORI U ZVANJE:

Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, područje tehničkih znanosti, polje geodezija

 • 28.10.2010. - viši asistent, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet
 • 01.09.2002. - asistent, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet
 • 01.07.1998. - mlađi asistent, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet

Veleučilište u Varaždinu - Studij graditeljstva

 • 13. 11. 2008. - naslovno zvanje - viši predavač, područje tehničkih znanosti, polje geodezija, grana pomorska, satelitska i fizikalna geodezija.

Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet, Varaždin

 • 25. 11. 2011. - znanstveno zvanje: znanstveni suradnik, znanstveno područje tehničkih znanosti - polje geodezija - znanstvena grana pomorska, satelitska i fizikalna geodezija.
 • 13. 02. 2012. - znanstveno - nastavno zvanje: docent, znanstveno područje tehničkih znanosti - polje geodezija - znanstvena grana pomorska, satelitska i fizikalna geodezija.


ZAPOSLENJE:

 • svibanj 1994. - prosinac 1996., Geoservis. d.o.o., Pula - Tehnički direktor
 • listopad 1997. - srpanj 1998., Vektra d.o.o., Varaždin
 • kolovoz 1998. - 29. veljače 2012., Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet
 • ožujak 2012. - Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Varaždin


ZNANSTVENI I STRUČNI PROJEKTI:

Znanstveni projekti:

 • Geomatica Croatica, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH, Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2002-2006. Šifra projekta: 0007012 (suradnik)
 • Geopotencijal i geodinamika Jadrana, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH, Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2006-2010. Šifra projekta: 007-0072284-2287 (suradnik)
Stručni projekti:

 • Definiranje novog položajnog datuma Republike Hrvatske (Odluka Vlade RH: NN 110/2004)
 • Osnovna gravimetrijska mreža Republike Hrvatske (Odluka Vlade RH: NN 110/2004)
 • Hrvatska geomagnetska mreža
 • Novi geoid HRG2009


ČLANSTVA:

Član udruga/vjeća/komora:

 • 2006. godine upisan u imenik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
 • Član Hrvatskog geodetskog društva, Udruga geodeta Varaždinske županije
 • Član Društva sveučilišnih nastavnika
 • Član uredništva lista Godišnjak - Geodetsko društvo Herceg-Bosne
 • Član fakultetskog vijeća Geotehničkog fakulteta
 • Predsjednik Hrvatskog geodetskog društva na razdoblje od 2012. do 2016. godine


VJEŠTINE::

Jezici:
hrvatski i engleski

Programski jezik:
FORTRAN PowerStation 4.0 (50-tak vlastitih programskih rješenja (programa) za potrebe različitih rješenja geodetskih zadaća)

Računalno programska osposobljenost:
Microsoft Office (Word 2013, Excel 2013, Access 2013, PowerPoint 2013), AutoCAD Civil 2015, AutodeskInfraWorks, ArcView - tečaj GISData, ArcGIS - tečaj GISData, Surfer, CorelDRAW, Columbus, Plateia2015, Urbano GEO 8.1, Urbano HYDRA 8.1, Urbano CANALIS 8.1, Urbano GIS 8.1 i T7D.


Milan Rezo - list nastavnika.doc

POPIS RADOVA

 • KNJIGE I MONOGRAFIJE:
 • Rezo M.: Analiza stanja položajne mreže i primjena transformiranih GPS podataka za potrebe geoinformacijskih sustava u Republici Hrvatskoj, Magistarski rad, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002.
 • Rezo M.: Značenje i primjena fizikalnih parametara u modernom pristupu geodetskim radovima državne izmjere, Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, 2010.
 • Rezo M.: Ravninska geodezija – zbirka zadataka, Sveučilišni udžbenik. Izdavač: Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet. Varaždin, 2013.
 • ZNANSTVENI RADOVI objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u Current Contents (CC), Science Citation Indeks (SCI) i Science Citation Indeks Expanded ( SCIE) - A RADOVI:
 • Rezo, M., Špoljarić, D., Šljivarić, M.: Promjene razine mora i varijacije Mjesečevih deklinacija u nutacijskom razdoblju na četiri mareografa u Hrvatskoj, Geodetski list 64 (87), 4, str. 263-278, Zagreb 2010.
 • Gazdek, M., Strelec, S., Rezo, M.: Estimation of vibro replacement by compression seismic waves, Tehnički vjesnik, Volume 18, str. 243-252, Slavonski Brod 2011.
 • Rezo, M., Markovinović, D., Šljivarić, M.: Influence of the Earth’s topographic masses on vertical deflection, Tehnički vjesnik, Volume 21, str. 697-705, Slavonski Brod 2014.
 • Šljivarić, Marko; Rezo, Milan; Grgić, Ilija (2017): Methods of modelling the distortion caused by different amount and orientation of coordinate corrections between two coordinate systems at various locations/Metode modeliranja distorzije uzrokovane različitim iznosom i orijentacijom koordinatnih popravki između dva koordinatna sustava na različitim lokacijama. Tehnički vjesnik, ISSN: 1330-3651, eISSN: 1848-6339, Vol. 25, No. 1, DOI: 10.17559/ TV-20160117124803, Izvorni znanstveni članak, prihvaćen za objavu, Potvrda.
 • Šljivarić, Marko; Rezo, Milan; Pavasović, Marko (2018): RESIDUAL FILTERING METHODS FOR THE PURPOSE OF COMPUTATION OF COORDINATE TRANSFORMATION DISTORTION MODEL/Metode filtriranja reziduala za potrebe računanja distorzijskog modela transformacije koordinata, Tehnički vjesnik, ISSN: 1330-3651, eISSN: 1848-6339, Vol. 25, No. 6, DOI: 10.17559/ TV-20170323001149, Izvorni znanstveni članak, prihvaćen za objavu, Potvrda.
 • ZNANSTVENI RADOVI objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u drugim značajnim bibliografskim bazama podataka (kao što su: Bibliographia Cartographica; Geobase; GEOPHOKA; Georef; Scopus; Social Sciences Citation Index; TRIS; Referativnyj Žurnale Geografija; Inspec; COMPENDEX; Bibliographia Cartographica) - B RADOVI:
 • Šugar, D., Zrinjski, M., Rezo, M.: Osnovni geodetski radovi prilikom uspostave pulskog bazisa i određivanje njegove duljine, Geodetski list, 69 (2015), 2, str. 115-138, Zagreb 2015.
 • Brkić M., Šugar D., Rezo M., Markovinović D., Bašić T.: Hrvatska geomagnetska mreža sekularnih točaka, Geodetski list, 59 (82), 2, str. 113-127, Zagreb 2005.
 • Bašić, T., Markovinović, D., Rezo, M.: Osnovna gravimetrijska mreža Republike Hrvatske, Geodetski list, 60 (83), 2, str. 73-91, Zagreb 2006.
 • Rezo, M., Šljivarić, M., Pavasović, M.: Vertical Crustal Movement in Area of Istra and Kvarner at the Territory of Republic of Croatia. Electronic Journal of Geotechnical Engineering. Vol. 15 (2010), Bund. Q (2010) , Ppr10.132ar.pdf; 1835-1847
 • Šugar, D., Jungwirth, E., Rezo, M.: Određivanje geomagnetskih elemenata na odabranim lokacijama sa zemljom crvenicom, Geodetski list, 65 (88), 3, str. 221-240, Zagreb 2011
 • Rezo, M., Pavasović, M., Šljivarić, M.: Analiza mareografskih podataka Jadranskog mora od 1953. Do 2006. godine, Geodetski list, 68 (2014), 4, str. 269-290, Zagreb 2014.
 • Rezo, M., Markovinović, D., Šljivarić, M.: Analiza, obrada i cjelovito izjednačenje nivelmana visoke točnosti (NVT-a), Geodetski list, 69 (2015), 1, str. - , Zagreb 2015.
 • ZNANSTVENI RADOVI recenzirani, objavljeni u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa - D RADOVI:
 • Bašić, Tomislav, Rezo, Milan, Markovinović, Danko: Homogenisation of GPS fields in cities referring to the new positional datum of the Republic of Croatia, Mitteilungen des Bundesamtes fuer Kartographie und Geodaesie, Frankfurt am Main, 2006, Bd. 38. - pp. 400-407, 2006
 • Rezo, Milan; Kranjec, Mario; Rezo, Ante. Izjednačenje terestričkih i GPS mjerenja kod praćenja deformacija na hidroelektranama. Zbornik Simpozija o inženjerskoj geodeziji s međunarodnim sudjelovanjem: SIG 2007. Novaković, Gorana (ur.). Vinkovci : Hrvatsko geodetsko društvo, str. 137-150, 2007.
 • Rezo, Milan; Rezo, Ante; Kranjec, Mario.: Izjednačenje nivelmanskih mjerenja kod praćenja deformacija na hidroelektranama. Zbornik Simpozija o inženjerskoj geodeziji s međunarodnim sudjelovanjem: SIG 2007. Novaković, Gorana (ur.).Vinkovci : Hrvatsko geodetsko društvo, str. 165-173, 2007.
 • Rezo, Milan; Šugar, Danijel; Težak, Ivan; Zidar, Mario.: Određivanje horizontalnih pomaka, rotacija i nagiba metodom aliniranja i klinometrijom na hidroelektranama. Zbornik Simpozija o inženjerskoj geodeziji međunarodnim sudjelovanjem: SIG 2007. Novaković, Gorana (ur.). Vinkovci: Hrvatsko geodetsko društvo, str. 151-164, 2007.
 • Šljivarić, M., Markovinović, D., Rezo, M., Kranjec, M.: Primjena kodirane izmjere RTK GPS/GLONASS metodom u katastru nekretnina. Zbornik radova, Prvog kongresa o katastru u BiH s međunarodnim sudjelovanjem. Glavni urednik I. Lesko. Mostar: Geodetsko društvo Herceg-Bosne, str. 93-102, 2007.
 • Pavasović M., Rezo M., Bašić T.: The aplication of GNSS VRS service in industrial survey. 5th international Conference on Engineering Surveying INGEO 2011, Brijuni, Croatia, September 22-24, 2011, Editors: Kopačik, A., Kyrinovič, P. and Roić, M., ISBN 978-953-6082-15-5, 279-286, Geodetski fakultet Zagreb 2011.
 • SAŽECI I POSTERI na međunarodnim skupovima:
 • Markovinović, D., Rezo, M. (2002): Basic Gravimetric Network of the Republic of Croatia. I. Ph. D. Civilexpo. International Ph. D. Conference od Civil Engineering, November 21. - 22. 2002., Budapest, Hungary, 2002
 • Bašić, T., Markovinović, D., Rezo M. 2004: Basic Gravimetric Network of the Republic of Croatia IAG Proceedings of the GGSM2004 Symposium, Porto, Portugal, Aug. 30 - Sep. 3, 2004. Springer Verlag, 2004.
 • Markovinović, Danko; Rezo, Milan; Bašić, Tomislav. Zero series of measurements in Basic gravimetric network of the Republic of Croatia. Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, 02706, 2004, ISSN: 029-7006. European Geosciences Union (EGU) (ur.). Nice: European Geosciences Union (EGU), 2004.
 • Brkić M., Šugar D., Rezo M., Markovinović D., Bašić T. 2005: Croatian Geomagnetic Repeat Stations Network - A National Report, Poster, 2nd Workshop on European Geomagnetic Repeat Station Survey 2004 - 2005, Institute of Geodesy and Cartography, Warsaw 6-8 April 2005.
 • Brkić M., Šugar D., Rezo M., Markovinović D., Bašić T.: Croatian Geomagnetic Repeat Stations Network, NATO Programme Security through Science Advanced Research Workshop "New data for the magnetic field in the Republic of Macedonia for enhanced flying and airport safety", Ohrid, Republic of Macedonia, 17-21 May 2005.
 • Brkić M., Šugar D., Pavasović M, Rezo M., Vujić E.: Croatian geomagnetic surveys 2007 - 2008 - A National Report, sažetak i poster, 4th MagNetE Workshop on European Geomagnetic Repeat Station Survey, Helsinki, 8-10 June 2009.