› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Mr. sc. viši predavač

Predrag Lončar,


E-mail:

Telefon: 408-951

Kat/soba: 2/49
Diplomirao:1982.
Magistrirao:1985.

Nastavna djelatnost:
Nacrtna geometrija, predavanja i vježbe na preddiplomskom studiju i Matematika III., vježbe na diplomskom studiju.

Opis znanstvene i stručne djelatnosti:

Moja stručna djelatnost počinje 1986,, nakon obrane magistarskog rada, stručnim radovima „Singularne perturbacije svojstvenih vrijednosti” objavljenom u Zborniku Radova FOI-a 9/10, Varaždin 1985. i „Singularno perturbacijski problemi za linearne eliptičke diferencijalne operatore”, objavljenom u Zborniku Radova FOI-a 12, Varaždin 1988. Daljnja moja aktivnost vezana je uz Matematičko Fizički List, MFL, časopis za učenike srednjih škola. Proučavane su bile teme iz geometrije, kao u mojim radovima „Apolonijeve kružnice” u MFL-u 2/190 Zagreb 1997/1998, i „Kompleksni brojevi u geometriji” u MFL-u 3/235 iz 2008/2009. O nejednakostima objavio sam u MFL-u dva rada: „O posljedicama Hadwiger-Finslerove nejednakosti, MFL 2/222,, 2005/2006, kao i „Primjena majorizacije u trigonometriji” 1/229,, 2007/2008. U časopisu KoG No 9., Zagreb 2005. objavio sam rad „O invarijantama polinoma četvrtog stupnja”, a u časopisu za metodiku i nastavu matematike Poučak br. 42, Zagreb, lipanj 2010., rad „O svojstvima i konstrukcijama pravilnog peterokuta”. Znatan dio moje stručne djelatnosti bio je vezan uz konstruktivnu geometriju, naime uz izradu zadataka i predložaka za studentske programa, korištenih u kolegiju Nacrtna geometrija, iz kojeg sam niz godina držao vježbe, a odnedavno držim i predavanja.