› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Prof. dr. sc.

Ranko Biondić

Diplomirao: 1996.
Magistrirao: 2001.
Doktorirao: 2005.

Docent: 2006.
Izvanredni profesor: 2011.
Redoviti profesor: 2017.
Nastavna djelatnost

Nositelj kolegija „Hidrogeologija“ i „GIS“ na preddiplomskom studiju Inženjerstva okoliša. Nositelj kolegija „Upravljanje vodama“ i „Hidrogeologija krša“ na diplomskom studiju Inženjerstva okoliša. Nositelj kolegija „GIS and Monitoring Systems“ na Združenom doktorskom studiju (Joint PhD). Nositelj kolegija „Zaštita krških vodonosnika“ na poslijediplomskom specijalističkom studiju Ekoinženjerstvo.
Opis znanstvene i stručne djelatnosti

Voditelj i suradnik na više domaćih i stranih znanstvenih i stručnih projekata (Projekti i Stručni projekti).

Članstvo u stručnim udrugama i organizacijama: Hrvatsko geološko društvo (HGD); International Association of Hydrogeologists (IAH); International Association of Engineering Geology (IAEG); Hrvatskog društva za zaštitu voda (HDZV).
Član Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU).
Član suradnik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Ostale aktivnosti na fakultetu

Dekan Geotehničkog fakulteta; član Senata Sveučilišta u Zagrebu; član Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu; član Povjerenstva za izradu doktorskog studijskog programa Geotehničkog fakulteta; član uredničkog odbora časopisa Inženjerstvo okoliša; član Stručnog vijeća međunarodnog doktorskog studija "Geoengineering and Water Management"; član Stručnog vijeća specijalističkog poslijediplomskog studija "Ekoinženjerstvo".