› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Izv. prof. dr. sc.

Sanja Kapelj

Diplomirala: 1985.
Magistrirala: 1990.
Doktorirala: 1997.

Nastavna djelatnost

Nositeljica kolegija Geologija 1, Geologija 2, Uvod u geokemiju okoliša i Sanitarnih problema okoliša na preddiplomskom studiju Inženjerstva okoliša. Nositeljica kolegija Hidrogeokemija i sunositeljica kolegija Geokemija tla na diplomskom studiju Inženjerstva okoliša.

Kao vanjska suradnica predaje kolegije Hidrogeokemija i zaštita podzemnih voda (diplomski studij na PMF-a Sveučilišta u Zagrebu), te Hidrogeologiju krša i zaštitu podzemnih voda (poslijediplomski doktorski studij PMF-a Sveučilišta u Zagrebu). Uključena je i u predavanja na Združenom doktorskom studiju (Joint PhD) kao jedna od predavača iz Hidrogeokemije.

Znanstvene i stručne djelatnosti

Voditeljica i suradnica na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata (Projekti i Stručni projekti).

Članica Hrvatskog geološkog društva (HGD), Odbora za geokemiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), International Association of Hydrogeology (IAH). U dva mandata bila je Nacionalni delegat u Tehničkom komitetu za okoliš COST projekata (Technical Committee of Environment of COST projects, Brussel).

Ostale aktivnosti na fakultetu

Predstojnica Zavoda za hidrotehniku, Voditeljica Laboratorija za geokemiju okoliša. Članica Odbora za nastavu. Članica uredničkog odbora Časopisa inženjerstva okoliša. Zamjenica člana Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednica Matičnog odbora za polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije.