› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Saša Zavrtnik, dr. med. vet.


E-mail:

Telefon: +385 42 408 937
Mob:
Kat/soba: polukat/41-LGO
Diplomirao: 2016.


Nastavna djelatnost

U nastavi sudjeluje kao pomoćno nastavno osoblje. Priprema laboratorijske vježbe iz kolegija Kemijski praktikum i Analitička kemija okoliša na preddiplomskom studiju te Hidrogeokemija i Geokemija tla na diplomskom studiju. Prema potrebi uključuje se u izvođenje praktične nastave iz navedenih kolegija. Sudjelovao je u izradi više završnih i diplomskih radova.

Znanstvene i stručne djelatnosti

Stručnim i znanstvenim radom bavi se kao analitičar u Laboratoriju za geokemiju okoliša. Radi analize voda, tala (uključujući agrokemijske analize za potrebe poljoprivrede), sedimenata i otpada na sofisticiranim uređajima poput atomskog apsorpcijskog spektrometra, UV/VIS spektrofotometra, TOC/TN analizatora i drugih. Sudjelovalo je na međunarodnim konferencijama iz područja zaštite voda i bioetike.