› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Znanstveni projekt

Održivo korištenje i zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku Plitvička jezera

Plitvička jezera su zbog izuzetne prirodne ljepote krajolika i specifičnog odnosa stijena-voda-biorazličitost već 1949. godine proglašena Nacionalnim parkom, a 1954. godine uvrštena na listu Svjetske baštine UNESCO-a. Predloženi projekt će obrađivati vodne resurse i njihov odnos prema karbonatnom masivu. Radi se o tipičnom krškom ambijentu visokog stupnja prirodne ranjivosti s jedne strane i sve većeg opterećenja velikog broja posjetitelja parka s druge strane, čija je brojka 2005. godine dosegla 900.000. Uz jezera su izgrađeni hoteli i brojni drugi turistički sadržaji, a posebno uz najveće jezero Kozjak. Temeljni problem Nacionalnog parka je kako zaštititi vodne resurse, jer samo stabilna visoka kvaliteta vode osigurava održivost cjelokupnog ekološkog sustava. Cilj projekta je bolje razumijevanje i unapređenje znanja o dinamici vodnih sustava uz korištenje novih metoda istraživanja kao temelja razvoja održivog upravljanja i zaštite Nacionalnog parka. Pri tome se veliki značaj daje uspostavi i edukaciji kompetentnog tima istraživača u Istraživačkom centru "Ivo Pevalek" Nacionalnog parka "Plitvička jezera", koji će nakon završetka projekta moći samostalno istraživati i upravljati vlastitim vodnim resursima. Očekivani rezultati su definiranje cjelokupnog sliva glavnih izvora, unutrašnje dinamike vode u jezerima, sustava prelijevanja vode iz jezera u jezero, odnosa jezerske vode s podzemnim vodama posebice u zoni najvećih opterećenja prostora, ocjene mogućnosti pronalaženja alternativnih izvora pitke vode za Nacionalni park i znanstvene podloge za komunalno uređenje Nacionalnog parka (otpadne vode, deponije krutog otpada). Posebna pažnja u sklopu ovog znanstvenog projekta posvetit će se primjeni Nove Europske Metode za zaštitu krških vodonosnika (EU COST 620) usmjerene na ocjenu prirodne ranjivosti, hazarda i analizu rizika, što je od izuzetnog značaja za izradu plana upravljanja Nacionalnim parkom. Provjera rezultata istraživanja je moguća kroz objavljene radove u znanstvenim časopisima, obveznu međunarodnu recenziju u sklopu projekta Water Pool Vlade Republike Austrije i kroz direktnu primjenu rezultata u zaštiti vodnih resursa za Nacionalni park "Plitvička jezera". Važnost predloženog programa se očituje kroz interes sudjelovanja u projektu istraživačkog tima iz N.P., sufinanciranju istraživačkog projekta od strane Vlade Republike Austrije, dvije doktorske disertacije koje su u tijeku i cijelog niza diplomskih radova na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu.

Voditelj projekta:
Božidar Biondić

Znanstveno područje:
Tehničke znanosti

Prosudbena skupina:
Kemijsko inženjerstvo; rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo; metalurgija; tekstilna tehnologija; grafička tehnologija

Ugovor od:
02.01.2007.

Suradnici:
Božidar Biondić, Ranko Biondić, Sanja Kapelj, Ivan Kovač, Hrvoje Meaški