› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

OSIGURAVANJE KVALITETE / QUALITY ASSURANCE

Cilj, svrha, područja vrednovanja te ustroj i djelovanje sustava osiguravanja kvalitete na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uređeno je Pravilnikom o sustavu osiguranja kvalitete.


Cilj osiguravanja kvalitete je izgradnja institucijskih mehanizama za promicanje i postizanje najviše razine kvalitete u svim djelatnostima Fakulteta.


Svrha sustava osiguravanja kvalitete jest uspostava načela, kriterija i metoda osiguravanja kvalitete poštujući odredbe Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnika o sustavu osiguranja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu te uzimajući u obzir Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja.


Za upravljanje kvalitetom Geotehničkog fakulteta, Fakultetsko vijeće osniva Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom (PUK) Geotehničkog fakulteta koje je odgovorno za provođenje postupka osiguranja kvalitete u svim područjima djelovanja Fakulteta.


Na temelju čl. 30. Statuta Geotehničkog fakulteta, Fakultetsko vijeće je na VII. sjednici u ak. godini 2016./2017. održanoj 22. ožujka 2017. donijelo odluku o izmjeni sastava PUK-a. Sastav PUK-a do kraja ak. god. 2017./2018. je sljedeći:Povjerenstvo provodi strateško planiranje i predlaže smjernice i postupke osiguranja i poboljšanja kvalitete. Povjerenstvo predlaže dekanu i Fakultetskom vijeću konkretne projekte i aktivnosti te potiče inovacije i razvoj u svrhu osiguranja i poboljšanja kvalitete. Povjerenstvo predlaže kriterije, standarde i postupke praćenja kvalitete te priručnik sustava osiguranja kvalitete.