› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

STUDENTSKI ZBOR GFV

Studentski zbor Geotehničkog fakulteta u Varaždinu je krovno predstavničko tijelo studenata čiji su članovi studenti upisani na preddiplomski i diplomski studij Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, a koje su studenti izabrali na izborima za Studentski zbor Geotehničkog fakulteta u Varaždinu. On je nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija te je u svom djelovanju potpuno samostalan. Djeluje na fakultetskoj razini, gdje izabrani predstavnici sudjeluju u radu fakultetskih vijeća, odbora i povjerestava koji djeluju na fakultetu.

Kontakt mail: studentski.zbor@gfv.hr


Studentski zbor ima sljedeće zadatke:

  • - rješavanje studentskih problema
  • - posredovanje između Uprave GFV i studenata
  • - predstavljanje GFV na različitim smotrama:
  •           - Smotra Sveučilišta u Zagrebu
              - Sajam poslova u Varaždinu

ČLANOVI STUDENTSKOG ZBORA GFVa:

1. Jan Marčec * - Predsjednik Studentskog zbora (jan.marcec@gfv.hr)

2. Ana-Maria Radovan * - Zamjenica Predsjednika (ana-maria.radovan@gfv.hr)

3. Barbara Lisak * - Studentska pravobraniteljica Fakulteta (barbara.lisak@gfv.hr)

4. Mateo Topić * - Predstavnik Fakulteta u Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu (mateo.topic@gfv.hr)

5. Maks Morić - Zamjenik Predstavnika Fakulteta u Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu

6. Petar Stančin

7. Eleonora Brcković

8. Nora Lucia Bašelović

9. Korina Francišković *

10. Danijela Petković

11. Petar Mrakužić

12. Megi Sabolčec

13. Marin Srok


*Članovi Fakultetskog vijeća


DOKUMENTI:

Statut Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

Statut Studentskog zbora Geotehničkog fakulteta

Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijamaStudentski zbor se nalazi na III. katu, na kraju hodnika.

Link na facebook stranicu fakulteta : Facebook - Geotehnički fakultet