› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Znanstvene tribine

NAJAVA:

30. svibnja 2018. godine u 13:00 sati, Velika dvorana

Dino Perović, dipl. ing.

tema: Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje


ODRŽANA PREDAVANJA:

4. travnja 2018. godine u 12:00 sati, Velika dvorana

Doc. dr. sc. Branka Trček

tema: Urban groundwater and its vulnerability to pollution - A Ljubljana case study24. siječnja 2018. godine u 13:00 sati, Velika dvorana

Prof. dr. sc. Damir Žubčić

tema: Svijest o živome i savjestan život


12. prosinca 2017. godine u 12:00 sati, Velika dvorana

Nikola Vikić-Topić, mag.phys.-geophys.

tema: Uloga meteorologije u inženjerstvu okoliša


10. svibnja 2017. godine u 10:00 sati, Velika dvorana

Prof. dr. sc. Miljenko Lapaine

tema: Obilježavanje 250. obljetnice Bečkog meridijana u Varaždinu


10. studenoga 2016. godine u 11:00 sati, Velika dvorana

Prof. dr. sc. Zoran Milutonović i Assist. prof. dr. sc. Radmila Šalić

tema: Iskustva Skoplja i utjecaj na razvoj Europskog zemljotresnog inženjerstva i planiranje otpornih gradova i Abu Dhabi Emirate, UAE, System for Seismic Risk Monitoring and Management


08. lipnja 2016. godine u 11:00 sati, Velika dvorana

akademik Vladimir Paar

tema: Znanstvene tajne klimatskih promjena


21. travnja 2016. godine u 12:00 sati, Velika dvorana

dr.sc. Miljenko Ernoić

tema: Agrobioraznolikost - značajan dio ukupne biološke raznolikosti Hrvatske

14. travnja 2016. godine u 12:00 sati, Predavaonica broj 8

prof. filozofije Matija Mato Škerbić

tema: BIOETIKA-Most prema budućnosti


7. travnja 2016. godine u 12:00 sati, Predavaonica broj 8

Lucija Nađ

tema: ERASMUS+ Razmjena studenata UPC Barcelona

28. svibnja 2015. godine u 10:00 sati Velika predavaonica

prof. dr. sc. Slavko Kulić

tema: SVIJEST, SVIJET I HRVATSKA STVARNOST


25. ožujka 2015. godine u 12:00 sati, Predavaonica broj 8

GFV i GREVI PROMET d.o.o.

tema: Analiza energetske učinkovitosti s obnovljivim izvorima energije Geotehničkog fakulteta, Varaždin


25. ožujka 2015. godine u 9:00 sati, Mala vijećnica Fakulteta

prof. dr. sc. Miroslav Golub

tema: Matrica rizika potresnih aktivnosti SZ Hrvatske


5. ožujka 2015. godine u 12:00 sati, Predavaonica broj 8

Nikola Kaniški

tema: Razmjena studenata Leoben


18. veljače 2015. godine u 9:00 sati, Mala vijećnica Fakulteta

prof. dr. sc. Miroslav Golub

tema: Matrica rizika potresnih aktivnosti SZ Hrvatske


16. travnja 2015. godine u 12:00 sati

Doc. dr. sc. Nikola Sakač

tema: PRIMJENA KEMIJSKIH SENZORA U INŽENJERSTVU OKOLIŠA


20. ožujka 2014. godine u 11:00 sati Velika predavaonica

Dr.sc. Ljubo Jurčić

tema: Održivi kapacitet planeta Zemlje i granice ekonomskog rasta


28. studenog 2013. godine u 11:00 sati Velika predavaonica

Dr.sc. Goran Granić

tema: Mogući razvoj energetskog sektora RH do 2050. godine u uvjetima radikalnog smanjenja emisija CO2 i kako to ostvariti?


13. studenog 2013. godine u 13:00 sati Predavaonica br.1

Dipl. ing. Tonči Panza

tema: "Prva vjetroelektrana na Pagu - RAVNA 1"


07. studenog 2013. godine u 12:00 sati Predavaonica br.3

dr.sc. Nenad Drvar

tema: "Optički mjerni sustavi za mjerenje oblika, pomaka i deformacija"


12. lipnja 2013. godine u 12:15 sati Predavaonica br.8/III

Doc.dr.sc. Dinko Vujević

tema: Upotreba petrol-koksa učinci na okoliš i zdravlje


16. svibnja 2013. godine u 12 sati Predavaonica br.8/III

Doc.dr.sc. Aleksandra Anić-Vučinić i mr.sc. Vitomir Premur

tema: Aktivnosti Zavoda za inženjerstvo okoliša na zbrinjavanju električnog i elektroničkog otpada


18. travnja 2013. godine u 11 sati Predavaonica br.8/III

Prof. dr. sc. Tonči Matulić

tema: Religija i okoliš


13. rujan 2012. godine u 11 sati

Mr. sc. Krešimir Agnezović, dipl.ing.geot.

tema: Poticanje energetske efikasnosti u Republici Hrvatskoj Program "Dovesti svoju kuću u red"


05. lipnja 2012. godine u 11 sati

Prof. dr. sc. Goran Kniewald

tema: Interpol i kaznena djela protiv okoliša


30. svibnja 2012. godine u 12 sati

Doc. dr. sc. Ivan Kovac, Valentina Žerjavic, mag.ing.geoing. i Nenad Petrovic, mag.ing.geoing.

tema: Geostatistika u geotehnici, hidrotehnici i inženjerstvu okoliša


23. svibnja 2012. godine u 11 sati

Ida Ogulinac, dipl. iur., Katarina Vukušić, prof. i Maja Grđan, dipl. ing.

tema: ERASMUS - studentska razmjena


09. veljače 2012. godine u 12,30 sati - Zbog bolesti predavača tribina se odgađa do daljnjega.

prof. dr. sc. Ivan Legac i prof. dr. sc. Sadko Mandžuka

tema: Inicijativa za pokretanje sveučilišnog specijalističkog studija GOSPODARENJE PROMETNICAMA


23. ožujka 2011. godine

Godina VII; predavanje 6

David Kneifl
Tensar
glavni menadžer za centralnu i jugoistočnu Europu

tema: Primjena Tensar geomreža u geotehnici


16. ožujka 2011. godine

Godina VII; predavanje 5

Dr. sc. Tomislav Kurevija & Prof. dr. sc. Miroslav Golub
tema: Iskorištavanje plitkih geotermalnih potencijala

1. Uvod i priprema "Okruglog stola o obnovljivim izvorima energije" - Golub (RGN)

2. Tehnoekonomske osnove GTE panonskog bazena - Škrlec (INA)

3. Mogućnost gospodarske uporabe GTE potencijala temeljem geoloških osnova - Kolbah (INA)

4. Iskorištavanje plitkih GTE potencijala uz korištenje dizalica topline (toplinske pumpe) - Kurevija (RGN)


02. ožujka 2011. godine

Godina VII; predavanje 4

GHV consulting in education
tema: Prezentacija programa Work & travel


03. veljače 2011. godine

Godina VII predavanje III

Mr. sc. Vitomir Premur, dipl. ing.
tema: Pravni aspekti zbrinjavanja Varaždinskog otpada

PP prezentacija
PP prezentacija u PDF formatu
tekst sa slikama


15. prosinca 2010. godine

Godina VII predavanje I

Doc. dr. sc. Josip Mesec
tema: Bolonjski proces na Geotehničkom fakultetu
Uloga voditelja, mentora i demonstratora u nastavnom procesu26. svibnja 2010. godine

Godina VI predavanje 10

Neven Kralj, dipl.ing.rud. & Ivan Galić, ing.građ.
Geo-eko d.o.o.
tema: Monitoring digestora za pročišćavanje otpadnih voda u Zagrebu25. svibnja 2010. godine

Godina VI predavanje 9

prof.dr.sc. Vladimir Lay
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
tema: Ekološke i okolišne posebnosti i izvrsnosti Hrvatske u europskom kontekstu12. svibnja 2010. godine

Godina VI; predavanje 8

Željko Miklin, dipl.ing.geol.
Hrvatski geološki institut
tema: Detaljna inženjerskogeološka karta podsljemenske urbanizirane zone grada Zagreba23. travnja 2010. godine

Godina VI predavanje 7

prof.dr.sc. Roko Andričević, dipl.ing.građ.
Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
tema 1: Exposure concentration prediction in the subsurface transport
tema 2: Probabilistic risk assessment

dr.sc. Amer Smailbegović, dipl.ing.geol.
College of Charlestone, SC i Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu
tema 3: Kategorizacija i ispitivanje terena uz korištenje novih tehnoloških metoda i alatki21. travnja 2010. godine

Godina VI predavanje 6

dr.sc. Nevenka Krklec, dipl.ing.geol.
Varaždinska županija
tema: Mineralne sirovine u Varaždinskoj županiji