› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

DOKTORSKI STUDIJ INŽENJERSTVA OKOLIŠA / DOCTORAL STUDY OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

OTVOREN NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ – ROK PRIJAVE 22.2.2019.
UVJETI ZA UPIS

Ako si završio sveučilišni diplomski studij ili dodiplomski studij u području tehničkih znanosti na domaćem ili inozemnom sveučilištu.
- Osobe koje su završile studij na inozemnom sveučilištu moraju provesti postupak priznavanja kvalifikacija prema postojećim propisima RH.
- Odluku o eventualnoj potrebi razlikovnih kolegijima donosi Odbor poslijediplomskog doktorskog studija, a koje ćeš slušati i položiti prema redovitom programu diplomskog studija Geotehničkog fakulteta (isti se ne ubrajaju se u zbroj ECTS bodova doktorskog programa).
- Upis se može iznimno odobriti i osobama koje su završile sveučilišni diplomski studij iz drugih znanstvenih polja od onih utvrđenih studijskim programom, uz polaganje razlikovnih kolegija (odluku o sadržaju razlikovnih kolegija donosi Odbor poslijediplomskog doktorskog studija).

Ako imaš minimalnu prosječna ocjena diplomskog ili dodiplomskog studija 3,5.
- Ako je prosjek manji, tada prikladnost za prijem utvrđuje Odbor poslijediplomskog doktorskog studija uz preporuku dvaju redovitih profesora.

Ako si ostvario značajna znanstvena postignuća i ispunjavaš uvjete iz članka 73. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003).

Aktivno poznavanje engleskog jezika.
- Nužan preduvjet kako bi mogao odraditi sve obveze na doktorskom studiju.

Nakon što si utvrdio da imaš uvjete za upis slijedi procedura do upisa - LINK

Organizacija nastave (oblici nastave i tijek studija) - LINK

Organizacija nastave (kolegiji i nositelji) - LINKPovratak na početnu stranicu