› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Važni linkovi

Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa


www.public.mzos.hr
Sveučilište u Zagrebu

www.unzig.hr
Narodne novine d.d.

www.nn.hr
Javna nabava

www.javnanabava.hr
Hrvatske ceste

www.hrvatske-ceste.hr
Bibliografija

www.bib.irb.hr
Refseek

www.refseek.com
Knjižnica Instituta Ruđer Bošković

lib.irb.hr
Sustav znanstvenih informacija

zind.szi.hr
American Library Association

www.ala.org
Sveučilišni računalni centar SRCE

www.srce.hr
Centar za online baze podataka

http://www.online-baze.hr
Ministarstvo zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva


www.mzopu.hr
Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Geotehničkog fakulteta Varaždin

Hrvatske vode

www.voda.hr
Frengly

www.frengly.com
Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)

www.isvu.hr
Hrvatsko knjižničarsko društvo

www.hkdrustvo.hr
Internet Library for Librarians

www.itcompany.com
IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions

www.ifla.org
Centar za online baze podataka (Baze podataka za istraživačku i akademsku zajednicu)

www.online-baze.hr
CARNET

www.carnet.hr
EDUROAM

www.eduroam.hr
Interna analiza i Akcijski plan strategije resursa za istraživače

HR Link...
EN Link...