› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Djelatnosti zavoda

ZIO organizira i izvodi nastavu iz kolegija na prediplomskom i diplomskom studiju Geoinženjerstva iz kolegija Opća i anorganska kemija, Organska kemija, Disperzni sustavi, Materijali u zaštiti okoliša, Sanitarni problemi okoliša, Emisije u okoliš, Procjena rizika po okoliš, Procjena rizika po okoliš, Mjere i postupci zaštite okoliša, Upravljanje vodnim resursima, Fizikalni čimbenici okoliša, Pravo i okoliš, Zaštita okoliša, Ekološki modeli, Gospodarenje otpadom, Mehaničko-biološka obrada.

U sklopu ZIO-a bit će osnovan Laboratorij za inženjerstvo okoliša i ispitivanje materijala u svrhu uspješnog obavljanja znanstvene, znanstveno-nastavne i stručne djelatnosti iz područja inženjerstva okoliša s posebnim interesom prema upravljanju otpadnim vodama, kvalitetom zraka, remedijaciji tla te gospodarenju/odlaganju otpada.

Stručne aktivnosti ZIO-a obuhvaćaju izradu elaborata i studija utjecaja na okoliš, izrade dokumentacije za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, ekspertiza na specifičnim problemima vezanim uz onečišćenje pojedinih sastavnica okoliša i iznalaženja mogućih inženjerskih rješenja koja će doprinijeti poboljšanju kvalitete pojedine sastavnice. U pristupu rješavanja problematike, osim znanstvenih i inženjerskih metoda naglasak se pridaje i optimiranju gospodarskog učinka pojedinog rješenja problema. Djelatnost ZIO-a primarno je orijentirana na suradnju s domaćom industrijom i gospodarstvom.

Djelatnost ZIO-a obuhvaća i intenzivnu edukaciju na širem području struke kroz organizaciju događanja koja uključuju seminare, radionice, okrugle stolove, tribine, znanstvene i stručne skupove s ciljem ostvarenja uvjeta za provedbu cijeloživotnog obrazovanja.

Kolegiji