› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Zavodi

Zavod za opće znanosti

Zavod za opće znanosti započinje s radom od samog osnutka Fakulteta. Nastavna djelatnost Zavoda obuhvaća kolegije Matematika I i II, Nacrtna geometrija, Matematičke metode u inženjerstvu okoliša, Fizika I i II, Opća ekologija, Zaštita prirode, Mikrobiologija okoliša, Zaštita i remedijacija tla, Mehanika fluida, Računalni praktikum, Sociologija i okoliš, Engleski I i II, te Njemački jezik I i II. Znanstvena djelatnost Zavoda obuhvaća istraživanja iz području prirodnih (matematika, fizika i biologija) i društvenih znanosti (sociologija i lingvistika).
Zavod za geotehniku

Geotehnika je interdisciplinarna znanost koja se bavi proučavanjem svojstava, stanja i ponašanja geološke sredine, kao i zakonitosti njihovih promjena pod utjecajem određene inženjerske djelatnosti i/ili prirodnih procesa.
Zavod za hidrotehniku

Zavod za hidrotehniku bavi se istraživanjem, upravljanjem i zaštitom podzemnih voda primjenom GIS-a, primjenom geokemijskih i izotopnih tehnika i metoda u istraživanju površinskih i podzemnih voda...
Zavod za inženjerstvo okoliša

Zavod za inženjerstvo okoliša (ZIO) najmlađa je ustrojbena jedinica Geotehničkog fakulteta osnovana 2011. godine sa svrhom provedbe znanstvene, znanstveno-nastavne, stručne i druge djelatnosti u području inženjerstva okoliša. Djelovanje ZIO je multidisciplinarno i usmjereno je na rješavanje inženjerskih problema u zaštiti okoliša, posebno kod gospodarenja otpadom, upravljanja otpadnim vodama, remedijacije tla i zaštite zraka.

U akademskoj godini 2012/13, započet će se sa izvođenjem novog studijskog programa "Inženjerstvo okoliša".

Brošura (PDF) | Poster | Prezentacije sa znanstvenog skupa