› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Zavodi

Zavod za opće znanosti

Zavod za opće znanosti započinje s radom od samog osnutka Fakulteta. Nastavna djelatnost Zavoda obuhvaća kolegije Matematika I, II i III, Nacrtna geometrija, Fizika I i II, Opća i anorganska kemija, Organska kemija, Mikrobiologija okoliša, Zaštita abiotskih resursa, Tehnička mehanika, Otpornost materijala, Mehanika fluida, Računalno projektiranje, Računalni praktikum, Socijalna ekologija te Engleski i Njemački jezik. Znanstvena djelatnost Zavoda obuhvaća istraživanja iz području prirodnih (matematika, fizika, kemija i biologija) i tehničkih znanosti (tehnička mehanika).
Zavod za geotehniku

Geotehnika je interdisciplinarna znanost koja se bavi proučavanjem svojstava, stanja i ponašanja geološke sredine, kao i zakonitosti njihovih promjena pod utjecajem određene inženjerske djelatnosti i/ili prirodnih procesa.
Zavod za hidrotehniku

Zavod za hidrotehniku bavi se istraživanjem, upravljanjem i zaštitom podzemnih voda primjenom GIS-a, primjenom geokemijskih i izotopnih tehnika i metoda u istraživanju površinskih i podzemnih voda...
Zavod za inženjerstvo okoliša

Zavod za inženjerstvo okoliša (ZIO) najmlađa je ustrojbena jedinica Geotehničkog fakulteta osnovana 2011. godine sa svrhom provedbe znanstvene, znanstveno-nastavne, stručne i druge djelatnosti u području inženjerstva okoliša. Djelovanje ZIO je multidisciplinarno i usmjereno je na rješavanje inženjerskih problema u zaštiti okoliša, posebno kod gospodarenja otpadom, upravljanja otpadnim vodama, remedijacije tla i zaštite zraka.

U akademskoj godini 2012/13, započet će se sa izvođenjem novog studijskog programa "Inženjerstvo okoliša".

Brošura (PDF) | Poster | Prezentacije sa znanstvenog skupa