› Djelatnici › Gdje smo › Kontakti › Pravo na pristup informacijama › Javna nabava › Arhiva novosti › Galerija slika

Stručni radStručni rad Zavoda dosad se odvijao kroz nekoliko manjih projekata čiji je nositelj bila ili u kojima je kao suradnik sudjelovala doc. dr. sc. Zvjezdana Stančić. Radi se o terenskim istraživanjima flore i vegetacije. Podaci sakupljeni u okviru stručnih projekata kasnije su korišteni i u znanstvenom radu.

>>  Povratak

 Popis projekata:

2010.godina:

„Inventarizacija močvarne vegetacije razreda Phragmito-Magnocaricetea na području Krapinsko-zagorske županije“; izvor financiranja: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije; voditelj projekta: doc. dr. sc. Zvjezdana Stančić


„Istraživanje makrofita rijeke Sutle“; izvor financiranja: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije; voditelj projekta: doc. dr. sc. Zvjezdana Stančić


„Izvješće o ispitivanju i praćenju kakvoće vode za HE Gojak i HE Lešće u 2010. godini“; izvor financiranja: HEP proizvodnja d.o.o., sektor za hidroelektrane, HE Gojak; voditelj projekta: M. Posedi, Bioinstitut, Čakovec.