Go to the main Content

<< Back to the home page

Javna obrana teme doktorskog rada - Dino Bosilj

Author of Announcements: Iva Majer, 01.07.2022. in category: Doktorski studij - novosti

Javna obrana teme doktorskog rada pod naslovom „Korelacijski odnosi ključnih okolišnih i fizikalnih čimbenika procesa biosušenja“ u postupku stjecanja doktorata znanosti doktoranda Dine Bosilja održati će se u ponedjeljak, 11. srpnja 2022. godine u 11.00 sati u predavaonici 1 na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Hallerova aleja 7, Varaždin.


Linked Documents:

Obavijest_Dino Bosilj_obrana teme.pdf