Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Zahvaljujući projektu sa Gumiimpex-om djeca će se igrati u "balonu" čistog zraka

Autor objave: Ivana Melnjak, 25.03.2021. u kategoriji: Aktivnosti

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Gumiimpex-GRP d.o.o. zajedno rade na kreiranju proizvoda od reciklirane gume koji će pročišćavati zrak u gradskim sredinama.

Ovi će proizvodi biti primjenjivi u opremanju okoliša i objekata poput parkova, dječjih igrališta, vanjskih površina vrtića i škola te sportskih terena te omogućiti da se djeca igraju u „balonu“ čistog zraka.

Proizvodi od reciklirane gume, kao što su gumene obloge i ljevana guma, će se modificirati kako bi se dobio fotokatalitički aktivni sloj na površini proizvoda. Takav novi proizvod bi uslijed djelovanja Sunčevog zračenja služio kao pasivna zaštita zraka od onečišćivala tipičnih za gradske sredine: dušikovi oksidi (NOx), ugljični monoksid (CO) i hlapive organske tvari, koji potječu iz prometa i kućanstva. Ovakvi napredni materijali će u doglednoj budućnosti imati ključnu primjenu u „pametnim“ gradovima te daljnjem razvoju ekološki prihvatljivih tehnologija i opreme.

Istraživačko-razvojni projekt „Reciklirana guma i solarna fotokataliza – ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja“ je sufinanciran sredstvima Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 6.839.099,25 kuna, uz EU sufinanciranje u iznosu od 5.074.420,62 kuna. Projekt traje od 22.12.2020. do 22.12.2023.

Voditelj projekta je prof.dr.sc. Mladen Božičević, a doc.dr.sc. Ivana Grčić koordinatorica istraživanja. Na projektu su zaposleni administrator projekta i tri doktoranda, sva tri naši bivši studenti.