Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Završna konferencija projekta „Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama (UKV)“

Autor objave: Karlo Leskovar, 24.01.2023. u kategoriji: Događaji

Dana 23. siječnja 2023. godine na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je Završna konferencija projekta "Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama (UKV)" - KK.05.1.1.02.0022. Projekt je usmjeren na istraživanje neželjenih posljedica klimatskih promjena u priobalnim krškim vodonosnicima – povećanja saliniteta i temperature vode, pogoršanje kakvoće te pronalaženju mjera prilagodbe na njih u sektorima vodnih resursa, turizma, poljoprivrede i zdravstva. Projektom se uspostavio monitoring podzemnih i površinskih voda na tri pilot područja (Zadar, Korčula, Cres) za koja se analizirala kakvoća i količine površinskih i podzemnih voda te izradili klimatski i hidrološki modeli za razdoblje do kraja ovoga stoljeća.

Na konferenciji prikazane su sve provedene aktivnosti projekta, kao i dobiveni rezultati koji se mogu vidjeti na prezentacijama koje možete pronaći na linku:

LINK