Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Propisi

Kategorija: O fakultetu

Statut
Statut Geotehničkoga fakulteta
Statut Studentskoga zbora Geotehničkog fakulteta

Pravilnici i sl.
Pravilnik o raspisivanju javnih natječaja za zapošljavanje
Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata
Pravilnik o radu knjižnice
Pravilnik o stručnoj praksi na diplomskom studiju
Pravilnik o studiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju GFV-a
Pravilnik o poslijediplomskom studiju Inženjerstva okoliša
Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na GFV-u
Pravilnik o ustroju radnih mjesta GFV-a
Pravilnik o završetku diplomskog studija GFV-a
Pravilnik o završetku preddiplomskog studija GFV-a
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata i drugih polaznika GFV-a
Priručnik za osiguravanje kvalitete GFV-a
Procedura održavanje LDAP imenika
Pravilnik o nagradama i priznanjima GFV-a

Planovi klasifikacijskih oznaka
Plan klasifikacijskih i brojcanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u 2022.
Plan klasifikacijskih i brojcanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u 2021.
Plan klasifikacijskih i brojcanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u 2020.
Plan klasifikacijskih i brojcanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u 2019.
Plan klasifikacijskih i brojcanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u 2018.

Dokumenti Ministarstva znanosti i obrazovanja
Dopusnica za izvođenje preddiplomskog sveučilišnog studija Geoinženjerstvo 20050616.pdf
Dopusnica za izvođenje diplomskog sveučilišnog studija Geoinženjerstvo 20050616.pdf
MZO - Upis poslijediplomskog sveučilišnog studija Inženjerstva okoliša u Upisnik studijskih programa 20180903.pdf
MZOS - Potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti 20130125.pdf
MZOS - Upis sveucilisnog diplomskog studijskog programa Inzenjerstvo okolisa u Upisnik studijskih programa 20150714.pdf
MZOS - Upis sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa Inženjerstvo okoliša u Upisnik studijskih programa 20120216.pdf

Financijski planovi
Financijski plan za razdoblje 2022-2024.
Financijski plan za razdoblje 2021-2023.
Financijski plan za razdoblje 2019-2021.

Financijska izvješća
Financijska izvješća za 2021 godinu
Financijska izvješća za 2021 godinu - bilješke
Financijska izvješća za 2020 godinu
Financijska izvješća za 2019 godinu
Financijska izvješća za 2019 godinu - bilješke
Financijska izvješća za 2018 godinu
Financijska izvješća za 2017 godinu
Financijska izvješća za 2016 godinu
Financijska izvješća za 2015 godinu
Financijska izvješća za 2014 godinu

Odluke i obavijesti
Obavijest iz članka 5c zakona o javnoj nabavi 20170207.pdf
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o zavrsetku predd. i dipl. studija na GFV-u 20160420.pdf
Odluka o naplati participacije skolarina studentima u akademskoj godini 2015-2016.pdf
Odluka o promjeni odredbe čl.10 st.4 Pravilnika o zavrsetku.sveučilišnog preddiplomskog studija na GF 20180516.pdf
Odluka o roku za završetak dodiplomskog studija 20131009.PDF
Odluka o stručnim nazivima (mag.ing.geoing) 20081112.pdf
Odluka o trošku izdavanja potvrde o vjerodostojnosti diplome 20190128.pdf
Odluka o trošku izdavanja raznih potvrda završenim studentima o ispunjenosti propisanih uvjeta za zapošljavanje 20190131.pdf
Odluka o visini naknada za obrazovanje u ak. god. 2022-2023.pdf
FV - Odluka naplata participacije školarina studentima u ak.god. 2021.-2022. - web.pdf

Dokumenti Sveučilišta u Zagrebu
Senat SuZg - Odluka o osnivanju i izvođenju studijskog programa poslijediplomskog (doktorskog) studija Inženjerstvo okoliša 20180711.pdf
Senat SuZg - Odluka o prihvaćanju izmjena preddiplomskog studija (Inženjerstvo okoliša) 20120117.pdf
Senat SuZg - Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti 20100316.pdf
Senat SuZg - Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti 20170411.pdf
Senat SuZg - Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima sveučilišta u Zagrebu 20080708.pdf
Senat SuZg - Pravilnik o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu 20100209.pdf
Senat SuZg - Odluka o osnivanju i izvođenju združenog poslijediplomskog studija Geoengineering and Water Management 20120524.pdf

Ostali dokumenti
Strategija razvoja Geotehničkog fakulteta za razdoblje 2013-2017.pdf
Strategija razvoja Geotehničkog fakulteta za razdoblje 2018-2022.pdf
Sveučilišni kalendar Geotehničkog fakulteta za 2019.-2020.pdf
Znanstveno istraživačka strategija Geotehničkog fakulteta za razdoblje 2018-2022.pdf
Statut Geotehničkog fakulteta 2018.pdf
Procjena rizika na GF 20150904.pdf
Samoanaliza GF 2011.pdf