Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Propisi

Kategorija: O fakultetu

Statut

Statut Geotehničkog fakulteta 2018.pdf
Statut Studentskog zbora Geotehnickog fakulteta 20170322.pdf

Pravilnici i sl.

Pravilnik o raspisivanju javnih natječaja za zapošljavanje na GFV-u.pdf
Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba,usluga i radova.pdf
Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata.pdf
Statut Geotehničkog fakulteta 2018.pdf
Statut Studentskog zbora Geotehnickog fakulteta 20170322.pdf
Plan klasifikacijskih i brojcanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u 2018.pdf
Plan klasifikacijskih i brojcanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u 2019.pdf
Plan klasifikacijskih i brojcanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u 2020.pdf
Plan klasifikacijskih i brojcanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u 2021.pdf
Pravilnik o radu knjižnice Geotehničkog fakulteta 20101123.pdf
Pravilnik o strucnoj praksi na diplomskom sveucilisnom studiju Geotehnickog fakulteta 20160210.pdf
Pravilnik o studiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju na Geotehničkom fakultetu 2019.pdf
Pravilnik o poslijedoktorskom studiju Inženjerstvo okoliša.pdf
Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Geotehničkom fakultetu 20181024.pdf
Pravilnik o ustroju radnih mjesta Geotehničkog fakulteta 2012.pdf
Pravilnik o završetku diplomskog studija 20151216.pdf
Pravilnik o završetku preddiplomskog studija 20151216.pdf
Pravilnik o zaštiti na radu 20170614.pdf
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata i drugih polaznika Geotehničkog fakulteta.pdf
Priručnik za osiguravanje kvalitete Geotehničkog fakulteta 20131218.pdf
Procedura odrzavanje LDAP imenika 20170207.pdf
Pravilnik o nagradama i priznanjima Geotehničkog fakulteta.pdf

Dokumenti Ministarstva znanosti i obrazovanja

Dopusnica za izvođenje preddiplomskog sveučilišnog studija Geoinženjerstvo 20050616.pdf
Dopusnica za izvođenje diplomskog sveučilišnog studija Geoinženjerstvo 20050616.pdf
MZO - Upis poslijediplomskog sveučilišnog studija Inženjerstva okoliša u Upisnik studijskih programa 20180903.pdf
MZOS - Potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti 20130125.pdf
MZOS - Upis sveucilisnog diplomskog studijskog programa Inzenjerstvo okolisa u Upisnik studijskih programa 20150714.pdf
MZOS - Upis sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa Inženjerstvo okoliša u Upisnik studijskih programa 20120216.pdf

Financijska izvješća

Financijska izvješća za 2014 godinu.pdf
Financijska_izvješća_za 2015_godinu.pdf
Financijska izvješća za 2016 godinu.pdf
Financijska izvješća za 2017 godinu.pdf
Financijska izvješća za 2018 godinu.pdf
Financijska_izvješća_za 2019_godinu.xls
Financijska_izvješća_za 2019_godinu-bilješke.xls
Financijska izvješća za 2020. godinu.xls
Financijski plan za razdoblje 2019 - 2021.pdf
Financijski plan za razdoblje 2021-2023.pdf


Odluke i obavijesti

Obavijest iz članka 5c zakona o javnoj nabavi 20170207.pdf
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o zavrsetku predd. i dipl. studija na GFV-u 20160420.pdf
Odluka o naplati participacije skolarina studentima u akademskoj godini 2015-2016.pdf
Odluka o promjeni odredbe čl.10 st.4 Pravilnika o zavrsetku.sveučilišnog preddiplomskog studija na GF 20180516.pdf
Odluka o roku za završetak dodiplomskog studija 20131009.PDF
Odluka o stručnim nazivima (mag.ing.geoing) 20081112.pdf
Odluka o trošku izdavanja potvrde o vjerodostojnosti diplome 20190128.pdf
Odluka o trošku izdavanja raznih potvrda završenim studentima o ispunjenosti propisanih uvjeta za zapošljavanje 20190131.pdf
FV - Odluka naplata participacije školarina studentima u ak.god. 2020.-2021. (1).pdf
FV - Odluka o visini naknada za obrazovanje u ak.god. 2020.-2021..pdf


Dokumenti Sveučilišta u Zagrebu

Senat SuZg - Odluka o osnivanju i izvođenju studijskog programa poslijediplomskog (doktorskog) studija Inženjerstvo okoliša 20180711.pdf
Senat SuZg - Odluka o prihvaćanju izmjena preddiplomskog studija (Inženjerstvo okoliša) 20120117.pdf
Senat SuZg - Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti 20100316.pdf
Senat SuZg - Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti 20170411.pdf
Senat SuZg - Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima sveučilišta u Zagrebu 20080708.pdf
Senat SuZg - Pravilnik o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu 20100209.pdf
Senat SuZg - Odluka o osnivanju i izvođenju združenog poslijediplomskog studija Geoengineering and Water Management 20120524.pdf
FV - Odluka naplata participacije školarina studentima u ak.god. 2020.-2021. (1).pdf
FV - Odluka o visini naknada za obrazovanje u ak.god. 2020.-2021..pdf

Ostali dokumenti

Strategija razvoja Geotehničkog fakulteta za razdoblje 2013-2017.pdf
Strategija razvoja Geotehničkog fakulteta za razdoblje 2018-2022.pdf
Sveučilišni kalendar Geotehničkog fakulteta za 2019.-2020.pdf
Znanstveno istraživačka strategija Geotehničkog fakulteta za razdoblje 2018-2022.pdf
Statut Geotehničkog fakulteta 2018.pdf
Procjena rizika na GF 20150904.pdf
Samoanaliza GF 2011.pdf