Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Propisi

Kategorija: O fakultetu

Statut
Statut Geotehničkoga fakulteta (2023)
Statut Geotehničkoga fakulteta (2018)

Statut Studentskog zbora GFV-a
Statut Studentskoga zbora Geotehničkog fakulteta (2017)

Dopusnice studijskih programa
MZO - potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti (2023)
MZO - Upis poslijediplomskog sveučilišnog studija Inženjerstva okoliša u Upisnik studijskih programa (2018)
MZO - Upis sveučilišnog diplomskog studijskog programa Inženjerstvo okoliša u Upisnik studijskih programa (2015)
MZO - Potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti (2013)
MZO - Upis sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa Inženjerstvo okoliša u Upisnik studijskih programa (2012)
MZO - Dopusnica za izvođenje preddiplomskog sveučilišnog studija Geoinženjerstvo (2005)
MZO - Dopusnica za izvođenje diplomskog sveučilišnog studija Geoinženjerstvo (2005)

NASTAVA - pravilnici i odluke
PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o završetku prijediplomskog studija (2023)
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o završetku diplomskog studija (2023)
Pravilnik o završetku preddiplomskog studija (2020)
Pravilnik o završetku diplomskog studija (2020)
Pravilnik o studiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju (2019)
Odluka o izmjeni Pravilnika o završetku sveučilišnog preddiplomskog studija (2018)
Pravilnik o stručnoj praksi na diplomskom studiju (2016)
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o završetku predd. i dipl. studija (2016)
Pravilnik o završetku diplomskog studija (2015)
Pravilnik o završetku preddiplomskog studija (2015)
Odluka o roku za završetak dodiplomskog studija (2013)

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ
Pravilnik o poslijediplomskom studiju Inženjerstva okoliša (2021)

Fakultetski pravilnici i sl.
Pravilnik o radu (2023)
Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća (2023)
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe (2023)
Pravilnik o raspisivanju javnih natječaja za zapošljavanje (2020)
Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata (2020)
Pravilnik o radu knjižnice (2019)
Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete (2018)
Pravilnik o ustroju radnih mjesta (2012)
Pravilnik o zaštiti na radu (2017)
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata i drugih polaznika (2020)
Priručnik za osiguravanje kvalitete (2013)
Procedura održavanje LDAP imenika (2017)
Pravilnik o nagradama i priznanjima (2020)
Pravilnik o postupku izbora i napredovanje stručnih suradnika (2023)

Odluke i obavijesti
Odluka o stručnim nazivima (mag.ing.geoing) 20081112.pdf
Odluka o trošku izdavanja potvrde o vjerodostojnosti diplome 20190128.pdf
Odluka o trošku izdavanja raznih potvrda završenim studentima o ispunjenosti propisanih uvjeta za zapošljavanje 20190131.pdf
Odluka o visini naknada za obrazovanje u ak.god. 2023.-2024.pdf
FV - Odluka naplata participacije školarina studentima u ak.god. 2021.-2022. - web.pdf
Odluka FV GFV o usklađenju naziva st. programa i ak. naziva.pdf

Dokumenti Sveučilišta u Zagrebu
Senat SuZg - Odluka o osnivanju i izvođenju studijskog programa poslijediplomskog (doktorskog) studija Inženjerstvo okoliša 20180711.pdf
Senat SuZg - Odluka o prihvaćanju izmjena preddiplomskog studija (Inženjerstvo okoliša) 20120117.pdf
Senat SuZg - Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti 20100316.pdf
Senat SuZg - Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti 20170411.pdf
Senat SuZg - Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima sveučilišta u Zagrebu 20080708.pdf
Senat SuZg - Pravilnik o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu 20100209.pdf
Senat SuZg - Odluka o osnivanju i izvođenju združenog poslijediplomskog studija Geoengineering and Water Management 20120524.pdf

Planovi klasifikacijskih oznaka
Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata - GFV

PRETHODNI PLANOVI
Plan klasifikacijskih i brojcanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u 2022.
Plan klasifikacijskih i brojcanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u 2021.
Plan klasifikacijskih i brojcanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u 2020.
Plan klasifikacijskih i brojcanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u 2019.
Plan klasifikacijskih i brojcanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u 2018.

Plan rodne ravnopravnosti GFV-a
Plan rodne ravnopravnosti 2022-2027

Zaštita na radu
Procjena rizika na GFV-u - zaštita na radu (2019)