Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Ured za transfer tehnologija

Kategorija: Istraživanje i projekti

Znanost i inovacije

Ured za transfer tehnologije

Ured za transfer tehnologije definiran je člankom 33. Statuta Geotehničkog fakulteta usvojenog na 11. sjednici Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2022./2023. dana 10. svibnja 2023. godine.

Do donošenja internih pravilnika, Ured za transfer tehnologije Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu djelovati će u skladu s:

a) Pravilnikom o upravljanju intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Zagrebu
b) Smjernice upravljanja intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Zagrebu

Sukladno Nacionalnim smjernicama za transfer tehnologije i znanja UTT Geotehničkog fakulteta klasificira se kao manji UTT koji prema potrebi surađuje sa središnjim UTT uredom Sveučilišta u Zagrebu.

Transfer tehnologije je proces pri kojem se rezultati znanstvenih istraživanja štite pravnim putem, utvrđuje se njihov komercijalni potencijal te ih se stavlja na tržište. Ukratko, transfer tehnologije jest komercijalizacija izuma koji je nastao kao rezultat istraživanja.

Osnovne aktivnosti Ureda su :


  • usluge konzultacija istraživačima GFV-a u vezi licenciranja

  • osnovne usluge analize tržišta istraživačima GFV-a

  • osnovne usluge analize troškova i koristi (cost-benefit analysis) istraživačima GFV-a

  • osnovne marketinške usluge istraživačima GFV-a


Za sva pitanja javiti se na mail.


Vezani dokumenti:

Pravilnik_o_upravljanju_intelektualnim_vlasnistvom_na_Sveucilistu_u_Zagrebu.pdf
Smjernice_upravljanja_intelektualnim_vlasnistvom_na_Sveucilistu_u_Zagrebu.pdf
Upravljanje intelektualnim vlasnistvom na Sveucilistu.pdf
Ugovor-o-licenciranju-Predlozak-osnovnih-odredbi.docx
Ugovor-o-licenciji-Predlozak-Softver.docx
Ugovor-o-licenciji-Predlozak-Patenti.docx
Ugovor-o-povjerljivosti-Predlozak.docx
Ugovor o prijenosu prava intelektualnog vlasništva_predlozak.docx
Analiza-trzista-Predlozak.docx
Nacionalne-smjernice-za-razvoj-tehnologije.pdf
27786-Odluka imenovanje voditelja ureda za transfer tehnologije CEPIS.pdf
27785-Odluka FV o upravljanju intelektualnim vlasništvom GFV.pdf