Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Osiguravanje kvalitete

Kategorija: O fakultetu

OSIGURAVANJE KVALITETE / QUALITY ASSURANCE

Cilj, svrha, područja vrednovanja te ustroj i djelovanje sustava osiguravanja kvalitete na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uređeno je Pravilnikom o sustavu osiguranja kvalitete.

Cilj osiguravanja kvalitete je izgradnja institucijskih mehanizama za promicanje i postizanje najviše razine kvalitete u svim djelatnostima Fakulteta.

Svrha sustava osiguravanja kvalitete jest uspostava načela, kriterija i metoda osiguravanja kvalitete poštujući odredbe Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnika o sustavu osiguranja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu te uzimajući u obzir Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja.

Za upravljanje kvalitetom Geotehničkog fakulteta, Fakultetsko vijeće osniva Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom (PUK) Geotehničkog fakulteta koje je odgovorno za provođenje postupka osiguranja kvalitete u svim područjima djelovanja Fakulteta.

Na temelju čl. 30. Statuta Geotehničkog fakulteta, Fakultetsko vijeće je na I. sjednici u ak. godini 2020./2021. održanoj 21. listopada 2020. donijelo odluku o izmjeni sastava PUK-a. Sastav PUK-a do kraja ak. god. 2021./2022. je sljedeći:

Prof.dr.sc. Nikola Sakač - predsjednik
Prof.dr.sc. Ranko Biondić - član
Mirna Amadori, pred. - članica
Mirjana Flajšman, dipl. iur - članica
Anja Domitrek, univ.bacc.ing.amb. - studentica
Nikolina Novotny-Horčička, dipl.ing.kem. - vanjski dionik (Varkom) - članica

Povjerenstvo provodi strateško planiranje i predlaže smjernice i postupke osiguranja i poboljšanja kvalitete. Povjerenstvo predlaže dekanu i Fakultetskom vijeću konkretne projekte i aktivnosti te potiče inovacije i razvoj u svrhu osiguranja i poboljšanja kvalitete. Povjerenstvo predlaže kriterije, standarde i postupke praćenja kvalitete te priručnik sustava osiguranja kvalitete.


PRAVILNICI I PRIRUČNICI
Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete GFV (2018)
Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete SuZG (2011)
Priručnik za osiguravanje Kvalitete GFV (2013)
Priručnik za osiguravanje Kvalitete SuZG (2014)
Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (2015)


DOKUMENTI PRETHODNIH REAKREDITACIJSKIH CIKLUSA:
2018.
MZO DOPUSNICA (2023)
MZO pismo očekivanja (2020)
AZVO akreditacijska preporuka (2018)
Izvješće reakreditacija (2018)

2012.
Samoanaliza Geotehničkog fakulteta (2011)
Reakreditacija - sažetak izvješća stručnog povjerenstva (2012)
Reakreditacijsko izvješće AZVO-a (2012)
Akreditacijska preporuka AZVO-a (2013)


GODIŠNJI PLANOVI AKTIVNOSTI I GODIŠNJA IZVJEŠĆA:

Plan aktivnosti za ak. god. 2022-2023

Godišnje izvješće za ak. god. 2021-2022
Plan aktivnosti za ak. god. 2021-2022

Godišnje izvješće za ak. god. 2020-2021
Plan aktivnosti za ak. god. 2020-2021

Godišnje izvješće za ak. god. 2019-2020
Plan aktivnosti za ak. god. 2019-2020

Godišnje izvješće za ak. god. 2018-2019
Plan aktivnosti za ak. god. 2018-2019

Godišnje izvješće za ak. god. 2017-2018
Plan aktivnosti za ak. god. 2017-2018

Godišnje izvješće za ak. god. 2016-2017
Plan aktivnosti za ak. god. 2016-2017

Godišnje izvješće za ak. god. 2015-2016
Plan aktivnosti za ak. god. 2015-2016


GFV poveznice
Vrednovanje obrazovnog procesa
Anonimni sustav prijave neprihvatljivih oblika ponašanja

VANJSKE POVEZNICE
Osiguravanje kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu
Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu (URKVA)
Dokumenti i smjernice (URKVA)
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)