Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Projekti

Kategorija: Istraživanje i projekti

Znanstveno-istraživačku djelatnost Geotehničkog fakulteta karakterizira širina i raznolikost koja je posljednjih desetak godina postavljena kao temelj interdisciplinarnog pristupa problemima zaštite okoliša i profiliranju Fakulteta u području inženjerstva okoliša. Tradicionalno, od početka svog djelovanja Fakultet je razvijao svoje istraživačke potencijale u poljima građevine, rudarstva, geološkog inženjerstva i prirodnih znanosti.

1990.-2013.
Prvi snažniji poticaj razvoju znanstveno-istraživačke djelatnosti događa se u razdoblju prerastanja Više geotehničke škole u Geotehnički fakultet. Od tada pa do 2013. na Fakultetu je ugovoren i financiran od strane MZOŠ-a niz znanstvenih projekata koji su bili stabilni okvir za planiranje istraživanja i zapošljavanje znanstvenih novaka.

2013.-2016.
Od 2013. godine pa sve do 2016. godine znanstvena istraživanja financirana su djelomično Potporama znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu te putem internih institucijskih projekata. Dio istraživača uključen je u statusu suradnika u projekte HRZZ-a čiji voditelji su zaposleni na ustanovama s kojima Fakultet ima razvijenu znanstvenu suradnju.

2016.-
Nakon 2016. godine nastavljena je znanstvena aktivnost vezana uz projekte Potpora znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu, ali je znatno pojačano težište na prijavama na znanstveno-istraživačke projekte iz različitih domaćih i međunarodnih izvora financiranja.

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI I STRUKTURNI PROJEKTI GFV-a


Ispitivanje i modeliranje mehaničkog ponašanja bioosušenog otpada kao preduvjet energetske oporabe - WtE
Voditelj: Izv.prof.dr.sc. Igor Petrović; HRZZ UIP-2017-05-5157; 2018.-2022.


Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti
Mentor: Izv.prof.dr.sc. Igor Petrović; HRZZ DOK-2020-01; 2020.-2024.


Otpad i Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi), KK.01.1.1.04.0006
Voditeljica: Doc.dr.sc. Ivana Grčić; OP KK.01.1.1.04.0006; 2020.-2023.


Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama (UKV) (KK.05.1.1.02.0022)
Voditelj: Prof.dr.sc. Ranko Biondić; OP KK.05.1.1.02.0022; 2020.-2022.



Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša (UP.03.1.1.04.0059)
Voditelj: Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški; UP.03.1.1.04.0059; 2020.-2023.


ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI NA KOJIMA JE GFV PARTNER ILI SURADNIK

VIRTULAB - Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine (KK.01.1.1.02.0022)
Voditelj ispred GFV-a: Izv.prof.dr.sc. Igor Petrović; OP KK.01.1.1.02.0022; 2018.-2020.


Hidrodinamičko modeliranje sustava Plitvičkih jezera
Voditeljica ispred GFV-a: Prof.dr.sc. Sanja Kapelj; JU NP Plitvička jezera; 2016.-2020.


Nanokompoziti s perovskitima za fotovoltaike, fotokatalizu i senzoriku, (NanoPeroPhotoSens)
Voditeljica ispred GFV-a: Doc.dr.sc. Ivana Grčić; Hrvatska zaklada za znanost; 2018.-2022.


INSTITUCIJSKI PROJEKTI GFV-a

Analiza i sinteza vrijednosti fizikalno-mehaničkih karakteristika prašinastih glina
Voditelj: Prof.dr.sc. Stjepan Strelec; 2019.-2020.

Primjer recikliranog građevinskog otpada u građevinarstvu
Voditelj: Izv.prof.dr.sc. Krešo Ivandić; 2019.-2020.

Ocjene pogrešaka težinskih integralnih formula i primjene
Voditeljica: Izv.prof.dr.sc. Sanja Kovač; 2019.-2020.

Ispitivanje močvarne vegetacije
Voditeljica: Izv.prof.dr.sc. Zvjezdana Stančić; 2019.-2020.

Nilpotentni orbitali integrali
Voditelj: Prof.dr.sc. Mladen Božičević; 2019.-2020.

Promjena razdiobe svojstvenih vrijednosti kod faznog prijelaza u području konačnih temperatura
Voditelj: Doc.dr.sc. Ivan Hip; 2019.-2020.


Baza podataka projektnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju RH


Novosti i objave

13. I. 2021. Obavijest o ishodu natječaja za radno mjesto

Autor objave: Dubravka Zegnal

Sukladno natječaju raspisanom 04.12.2020. i na temelju razgovora sa kandidatima, dekan je donio Odluku o zapošljavanju Tatjane Kreč, mag.oec., na...
+

13. I. 2021. Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ

Autor objave: Dubravka Zegnal

Za zapošljavanje jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – Stručni suradnik, interni naziv: Stručni suradnik u računovodstvu...
+

13. I. 2021. HRZZ - Otvaranje natječaja IPCH-2021-04

Autor objave: Dubravka Zegnal

Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Swiss National Science Foundation (SNSF) a u okviru...
+

8. I. 2021. Javna obrana istraživačkog seminara na PDS

Autor objave: Iva Majer

Javna online obrana istraživačkog seminara doktorandice Melite Srpak na doktorskom studiju Inženjerstva okoliša održat će se u ponedjeljak 18....
+

5. I. 2021. Produljenje rada od kuće i nastave na daljinu

Autor objave: Ivana Melnjak

Zbog nastavka nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane bolešću COVID-19, donesena je nova odluka o privremenom ograničenju većine fizičkih...
+

23. XII. 2020. Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ

Autor objave: Dubravka Zegnal

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto I....
+