Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Projekti

Kategorija: Istraživanje i projekti

Znanstveno-istraživačku djelatnost Geotehničkog fakulteta karakterizira širina i raznolikost koja je posljednjih desetak godina postavljena kao temelj interdisciplinarnog pristupa problemima zaštite okoliša i profiliranju Fakulteta u području inženjerstva okoliša. Tradicionalno, od početka svog djelovanja Fakultet je razvijao svoje istraživačke potencijale u poljima građevine, rudarstva, geološkog inženjerstva i prirodnih znanosti.

1990.-2013.
Prvi snažniji poticaj razvoju znanstveno-istraživačke djelatnosti događa se u razdoblju prerastanja Više geotehničke škole u Geotehnički fakultet. Od tada pa do 2013. na Fakultetu je ugovoren i financiran od strane MZOŠ-a niz znanstvenih projekata koji su bili stabilni okvir za planiranje istraživanja i zapošljavanje znanstvenih novaka.

2013.-2016.
Od 2013. godine pa sve do 2016. godine znanstvena istraživanja financirana su djelomično Potporama znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu te putem internih institucijskih projekata. Dio istraživača uključen je u statusu suradnika u projekte HRZZ-a čiji voditelji su zaposleni na ustanovama s kojima Fakultet ima razvijenu znanstvenu suradnju.

2016.-
Nakon 2016. godine nastavljena je znanstvena aktivnost vezana uz projekte Potpora znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu, ali je znatno pojačano težište na prijavama na znanstveno-istraživačke projekte iz različitih domaćih i međunarodnih izvora financiranja.

Baza podataka projektnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju RHZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI I STRUKTURNI PROJEKTI GFV-a


AKTIVNI PROJEKTI

SIGMATOPCRO - Amplifikacija seizmičkoga gibanja tla uzrokovana topografskim efektima u Sjevernoj Hrvatskoj
Voditelj: Doc.dr.sc. Davor Stanko; HRZZ; 2023-2027

Interreg Central Europe project CE0100184 "Management of urban water resources in Central Europe facing climate change (MAURICE)"
Voditelj ispred GFV-a: Prof.dr.sc. Ranko Biondić; Interreg Central Europe; 2023.-2026.

One Sun Connecting North and South
Voditelj ispred GFV-a: Doc.dr.sc. Vlasta Zanki; 2022.-2024.


Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti
Mentor: Prof.dr.sc. Igor Petrović; HRZZ DOK-2020-01; 2020.-2024.


Reciklirana guma & solarna fotokataliza: Ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja
Voditelj: Prof. emeritus Mladen Božičević; KK.01.1.1.07.0058; 2020.-2023.


ZAVRŠENI PROJEKTI


STEM centar za djecu i mlade
Voditelj ispred GFV-a: Doc.dr.sc. Jelena Loborec; UP.04.2.1.10.0076; 2021.-2023.


Otpad i Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi), KK.01.1.1.04.0006
Voditeljica: Izv.prof.dr.sc. Ivana Grčić; OP KK.01.1.1.04.0006; 2020.-2023.


Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša (UP.03.1.1.04.0059)
Voditelj: Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški; UP.03.1.1.04.0059; 2020.-2023.

Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama (UKV) (KK.05.1.1.02.0022)
Voditelj: Prof.dr.sc. Ranko Biondić; OP KK.05.1.1.02.0022; 2020.-2022.


Ispitivanje i modeliranje mehaničkog ponašanja bioosušenog otpada kao preduvjet energetske oporabe - WtE
Voditelj: Prof.dr.sc. Igor Petrović; HRZZ UIP-2017-05-5157; 2018.-2022.ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI NA KOJIMA JE GFV PARTNER ILI SURADNIK

VIRTULAB - Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine (KK.01.1.1.02.0022)
Voditelj ispred GFV-a: Prof.dr.sc. Igor Petrović; OP KK.01.1.1.02.0022; 2018.-2020.


Hidrodinamičko modeliranje sustava Plitvičkih jezera
Voditeljica ispred GFV-a: Prof.dr.sc. Sanja Kapelj; JU NP Plitvička jezera; 2016.-2020.


Nanokompoziti s perovskitima za fotovoltaike, fotokatalizu i senzoriku, (NanoPeroPhotoSens)
Voditeljica ispred GFV-a: Izv.prof.dr.sc. Ivana Grčić; Hrvatska zaklada za znanost; 2018.-2022.


Procjena seizmičkog rizika građevina kulturne baštine u Hrvatskoj - SeisRICHerCRO (HRZZ Istraživački projekti IP-2020-02-3531)
Suradnici sa GFV-a: Doc.dr.sc. Mario Gazdek i Doc.dr.sc. Davor Stanko; Hrvatska zaklada za znanost; 2021.-2025.


Razvoj nove tehnologije za učinkovitiju oporabu otapala i drugih vrsta opasnog otpada
Voditeljica ispred GFV-a: Prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić; OP KK.01.2.1.02; 2020.-2023.INSTITUCIJSKI PROJEKTI GFV-a

Analiza i sinteza vrijednosti fizikalno-mehaničkih karakteristika prašinastih glina
Voditelj: Prof.dr.sc. Stjepan Strelec; 2019.-2020.

Primjer recikliranog građevinskog otpada u građevinarstvu
Voditelj: Prof.dr.sc. Krešo Ivandić; 2019.-2020.

Ocjene pogrešaka težinskih integralnih formula i primjene
Voditeljica: Prof.dr.sc. Sanja Kovač; 2019.-2020.

Ispitivanje močvarne vegetacije
Voditeljica: Prof.dr.sc. Zvjezdana Stančić; 2019.-2020.

Nilpotentni orbitali integrali
Voditelj: Prof. emeritus Mladen Božičević; 2019.-2020.

Promjena razdiobe svojstvenih vrijednosti kod faznog prijelaza u području konačnih temperatura
Voditelj: Doc.dr.sc. Ivan Hip; 2019.-2020.


UNIC PROJEKT

Europsko sveučilište postindustrijskih gradova - UNIC
Povjerenik za GFV: Prof.dr.sc. Sanja Kovač
Studentski predstavnik: Barbara Lisak
PROJEKTI S LOKALNOM ZAJEDNICOM

Pčele spasi da se život na Zemlji ne ugasi
Voditelji: Doc.dr.sc. Jelena Loborec i Saša Zavrtnik, dr. med. vet.LJETNE ŠKOLE

Daljinska istraživanja u Inženjerstvu okoliša
Voditelj: Doc.dr.sc. Nikola Kranjčić


Osnove Python programiranja kroz Hidrologiju
Voditelj: Dr. sc. Karlo Leskovar
Vezani dokumenti:

UNIC_digitalni_info-letak.pdf

Dodatne slike:

STEM.png