Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Doktorski studij

Kategorija: Doktorski studij

Inženjerstvo okoliša

Doktorski studij Inženjerstvo okoliša odgovor je na zahtjeve naše svakodnevice gdje se susrećemo s problemima onečišćenja okoliša, klimatskim promjenama, potrošnjom resursa kao što su mineralne sirovine, tlo, vode, neadekvatnog upravljanja otpadom i niz drugih okolišnih problema.

Upravo zato, ovaj doktorski studij stavlja težište na recentne potrebe društva usmjerene na cirkularnu ekonomiju, koja treba omogućiti održivo gospodarenje otpadom, gospodarenje prirodnim resursima i njihovu zaštitu, uvođenje obnovljivih izvora energije te pridonosi ublažavanju klimatskih promjena.


Doktorski studij Inženjerstvo okoliša jedini je studij takve vrste u Republici Hrvatskoj.


Kako bi se riješili problemi okoliša s kojima se susrećemo, kroz doktorski studijski program povezuju se teorijska znanja, znanstveno-istraživački rad i praktična iskustva u polju interdisciplinarnih tehničkih znanosti, čime se stječu dostatna znanja kako bi se kvalitetno pristupilo problemima okoliša koji imaju multidisciplinarni karakter.

Doktori znanosti koji završe studij spremni su odgovoriti kompleksnim problemima okoliša budućnosti sa svojim stečenim znanjima i kompetencijama. Također treba naglasiti i činjenicu da neke od ključnih strategija EU i RH prepoznaju potrebu znanstvenih istraživanja upravo u području okoliša i njegove zaštite, čime se otvara mogućnost zapošljavanja budućih doktora znanosti iz tog područja.


Elaborat doktorskog studija
Doctoral study programme


[Što je doktorski studij?] Više informacija na stranicama za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu.


Vezani dokumenti:

Pravilnik o poslijediplomskom doktroskom studiju IO.pdf
Odluka o visini naknada za obrazovanje u ak. god. 2021-2022.pdf
Odluka o troškovima razlikovnih ispita na PDS IO.pdf
Preporuka o produžetku rokova za završetak poslijediplomskih sveučilišnih studija Senata SuZg-a.pdf
Interni obrazac_Prijava izlaganja na diskusijskim skupinama.docx
Interni obrazac_Prijava istraživačkog seminara.docx
Interni obrazac_Prijava teme doktorskog rada.docx
Interni obrazac_Priznavanje ECTS bodova ostalih oblika rada.docx
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o PDS IO 2021_9.mj.pdf
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o PDS IO 2021_11.mj.pdf
HODOGRAM – od prijave teme do obrane doktorskog rada.pdf
Upute-za-izradu-doktorata-skandinavski-model.pdf
Interni obrazac_Zahjev za pokretanje postupka ocjene doktorskog rada.docx
Interni obrazac_Pisana Suglasnost Mentora.docx
Izvedbeni plan-Doktorski studij ak.god. 2022_2023.pdf
Odluka o visini naknada za sudjelovanje u izvedbi doktorskog studija 2023.pdf
Interni obrazac_Zahtjev za nadoknadu materijalnih troškova vezanih za izradu doktorskog rada.docx