Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Doktorski studij Inženjerstvo okoliša

Kategorija: Doktorski studij

Doktorski studij Inženjerstvo okoliša odgovor je na zahtjeve naše svakodnevice gdje se susrećemo s problemima onečišćenja okoliša, klimatskim promjenama, potrošnjom resursa kao što su mineralne sirovine, tlo, vode, neadekvatnog upravljanja otpadom i niz drugih okolišnih problema.

Upravo zato, ovaj doktorski studij stavlja težište na recentne potrebe društva usmjerene na cirkularnu ekonomiju, koja treba omogućiti održivo gospodarenje otpadom, gospodarenje prirodnim resursima i njihovu zaštitu, uvođenje obnovljivih izvora energije te pridonosi ublažavanju klimatskih promjena.


Doktorski studij Inženjerstvo okoliša jedini je studij takve vrste u Republici Hrvatskoj.


Kako bi se riješili problemi okoliša s kojima se susrećemo, kroz doktorski studijski program povezuju se teorijska znanja, znanstveno-istraživački rad i praktična iskustva u polju interdisciplinarnih tehničkih znanosti, čime se stječu dostatna znanja kako bi se kvalitetno pristupilo problemima okoliša koji imaju multidisciplinarni karakter.

Doktori znanosti koji završe studij spremni su odgovoriti kompleksnim problemima okoliša budućnosti sa svojim stečenim znanjima i kompetencijama. Također treba naglasiti i činjenicu da neke od ključnih strategija EU i RH prepoznaju potrebu znanstvenih istraživanja upravo u području okoliša i njegove zaštite, čime se otvara mogućnost zapošljavanja budućih doktora znanosti iz tog područja.


Elaborat doktorskog studija
Doctoral study programme


[Što je doktorski studij?] Više informacija na stranicama za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu.

IZVEDBENI PLANOVI
2023-2024 Izvedbeni plan - doktorski studij
2022-2023 Izvedbeni plan - doktorski studij

PRAVILNIK O POSLIJEDIPLOMSKOM STUDIJU
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o PDS IO (2021-11)
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o PDS IO (2021-09)
Pravilnik o PDS IO.pdf (2021-02)

HODOGRAM
HODOGRAM – od prijave teme do obrane doktorskog rada

ODLUKE, PREPORUKE I UPUTE
Odluka o visini naknada za sudjelovanje u izvedbi doktorskog studija (2023)
Odluka o troškovima razlikovnih ispita na PDS IO (2019)
Odluka o visini naknada za obrazovanje u ak. god. 2023./2024.
Preporuka o produžetku rokova za završetak poslijediplomskih sveučilišnih studija Senata SuZG (2021)
Upute za izradu doktorata - skandinavski model

OBRASCI
Interni obrazac - Prijava izlaganja na diskusijskim skupinama
Interni obrazac - Prijava istraživačkog seminara
Interni obrazac - Prijava teme doktorskog rada
Interni obrazac - Priznavanje ECTS bodova ostalih oblika rada
Interni obrazac - Zahtjev za pokretanje postupka ocjene doktorskog rada
Interni obrazac - Pisana suglasnost mentora
Interni obrazac - Prijava teme doktorskog rada (2 Mentora)
Interni obrazac - Zahtjev za nadoknadu materijalnih troškova vezanih za izradu doktorskog rada